Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Józef i jego sny

Józef otrzymuje od ojca ozdobny płaszcz i mówi o swoich snach.
Przekazany przez FreeBibleimages
1
Jakub miał 12 synów. Synowie Lei to Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon. Synowie Racheli: Józef i Beniamin. Rachela zmarła przy porodzie Beniamina. Synowie Bilhy, służącej Racheli: Dan i Neftali. Synowie Zilpy, służącej Lei: Gad i Aser. – Slajd 1
2
Józef, kiedy miał 17 lat, wraz z Gadem i Aserem oraz Danem i Neftalim zajmował się trzodami swego ojca. – Slajd 2
3
Józef donosił ojcu, co złego mówiono o braciach. – Slajd 3
4
Jego bracia dowiedzieli się, że donosi na nich ojcu. – Slajd 4
5
Jakub kochał Józefa, najstarszego syna Racheli, bardziej niż pozostałych synów. Faworyzował go i sprawił mu długi, kolorowy, pięknie zdobiony płaszcz. – Slajd 5
6
To zasmuciło jego starszych przyrodnich braci. Sytuacja w rodzinie pogorszyła się, gdy bracia dostrzegli, że ojciec kocha Józefa bardziej niż ich i znienawidzili go za to. Nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim rozmawiać. – Slajd 6
7
Jakub był bogatym człowiekiem. Posiadał duże stada owiec i bydła. Bracia obawiali się, że ich ojciec uczyni Józefa swoim spadkobiercą i będzie on panował nad nimi. – Slajd 7
8
Kiedyś Józef miał dziwny sen. – Slajd 8
9
Śniło mu się, że razem z braćmi wiązali snopy na polu. Nagle jego snop podniósł się i stanął, a snopy braci otoczyły go i pokłoniły mu się. – Slajd 9
10
Następnego dnia Józef opowiedział sen swoim braciom. – Slajd 10
11
Kiedy Józef opowiedział o snopach, które kłaniały się jego snopowi, bracia bardzo się zezłościli: „Czy to znaczy, że chcesz być naszym królem albo rządzić nami jak władca?”. Potem jeszcze bardziej go znienawidzili. – Slajd 11
12
Jakiś czas później Józef miał inny sen. – Slajd 12
13
Śniło mu się, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mu się. – Slajd 13
14
Opowiedział swoim jedenastu braciom, jak we śnie kłaniało mu się słońce, księżyc i jedenaście gwiazd. – Slajd 14
15
Bracia zrozumieli, że to oni są tymi jedenastoma gwiazdami i ich nienawiść jeszcze się pogłębiła. – Slajd 15
16
Józef opowiedział sen również ojcu. – Slajd 16
17
Jakub skarcił Józefa: „Cóż to za sen, który ci się śnił? Czy ja, twoja matka i twoi bracia mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi?”. – Slajd 17
18
Jakub zapamiętał te sny i zastanawiał się nad ich znaczeniem. – Slajd 18
19
Slajd 19