Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Anioł przychodzi do Józefa

Historia bożonarodzeniowa – anioł odwiedza Józefa.
Przekazany przez LUMO project
1
Kiedy Józef dowiedział się, że Maria jest w ciąży, zastanawiał się, co ma zrobić. – Slajd 1
2
Był człowiekiem, któremu zależało na posłuszeństwie Bogu i Jego przykazaniom... – Slajd 2
3
... Nie chciał jednak Marii publicznie oskarżyć. – Slajd 3
4
Po dłuższym namyśle postanowił bez rozgłosu zerwać zaręczyny. – Slajd 4
5
Jednak w nocy ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: „Józefie, synu Dawida, nie bój się małżeństwa z Marią, bo dziecko, którego się spodziewa, poczęło się z Ducha Świętego”. – Slajd 5
6
„Gdy urodzi Syna, nadasz Mu imię Jezus, bo On zbawi swój lud od grzechów”. – Slajd 6
7
Gdy Józef się obudził, postanowił postąpić zgodnie z poleceniem anioła Pańskiego. – Slajd 7
8
Odszukał Marię. – Slajd 8
9
Porozumienie małżeńskie zostało ostatecznie zawarte. – Slajd 9
10
Józef przyjął Marię do swojego domu, jako żonę. – Slajd 10
11
Nie współżył jednak z nią, dopóki nie urodziła syna. A potem nadał Mu imię Jezus. – Slajd 11
12
Slajd 12