Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Śmierć Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity.
Przekazany przez LUMO project
1
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 1
2
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 2
3
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 3
4
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 4
5
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 5
6
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 6
7
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 7
8
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 8
9
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 9
10
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 10
11
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 11
12
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 12
13
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 13
14
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 14
15
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 15
16
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 16
17
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 17
18
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 18
19
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 19
20
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 20
21
Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity. (Mateusza 14:1-12, Marka 6:14-29) – Slajd 21