Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Śmierć Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel zostaje aresztowany i zabity.
Przekazany przez LUMO project
1
Herod Antypas, władca Galilei i Perei, był mężem Phasaelis, córki króla Aretasa IV z Nabatei. Miał jednak romans z Herodiadą, żoną jego przyrodniego brata Filipa. Kiedy żona Heroda dowiedział się o tym, uciekła z powrotem do Nabatei. – Slajd 1
2
Herodiada ucieszyła się, gdy Herod rozwiódł się, aby się z nią ożenić. W ten sposób złamali żydowskie prawo. Herod Antypas był jednak tak potężny, że nikt nie ośmielił się zwrócić  mu uwagi. – Slajd 2
3
Nikt, oprócz  Jana Chrzciciela, który otwarcie mówił, że małżeństwo Heroda z Herodiadą jest grzechem. – Slajd 3
4
Herodiada była wściekła, kiedy dowiedziała się, że Jan Chrzciciel mówi takie rzeczy. Herod Antypas rozkazał więc aresztować Jana. – Slajd 4
5
Jan Chrzciciel został zamknięty w lochach więziennych twierdzy, którą Herod Antypas zbudował w Machaerusie nad Morzem Martwym. – Slajd 5
6
Herod wzywał czasami Jana, by zapytać go o jego wiarę. – Slajd 6
7
Słowa Jana wzbudzały w nim wielki niepokój i zakłopotanie. – Slajd 7
8
Król wiedział, że Jan to człowiek sprawiedliwy i święty. Nie chciał więc go zabić. – Slajd 8
9
Jednak Herodiada miała głęboki uraz do Jana i chciała go zabić. – Slajd 9
10
Okazja do tego nadarzyła się podczas urodzin Heroda. Wtedy król urządził przyjęcie dla swych dworzan, dowódców wojskowych i dostojników z Galilei. – Slajd 10
11
Przed gośćmi wystąpiła córka Herodiady, Salome. – Slajd 11
12
Swym tańcem wzbudziła ogólny zachwyt. – Slajd 12
13
Król powiedział do niej przed gośćmi: „Poproś mnie, o co chcesz, a dam ci”. Przysiągł jej nawet: „O cokolwiek poprosisz, dam ci – nawet połowę mojego królestwa”. – Slajd 13
14
Salome wyszła i zapytała matkę: „O co mam poprosić?”. – Slajd 14
15
A ta powiedziała: „O głowę Jana Chrzciciela”. – Slajd 15
16
Salome wróciła pośpiesznie do króla i powiedziała: „Chcę, abyś zaraz dał mi na tacy głowę Jana Chrzciciela”. – Slajd 16
17
Wtedy król się zasmucił, ale ze względu na przysięgę daną w obecności gości musiał to zrobić. Zaraz też posłał kata, kazał zabić Jana i przynieść jego głowę. – Slajd 17
18
Jan Chrzciciel, niewinny człowiek, został zabity w celi więziennej za to, że bronił Bożego Prawa. – Slajd 18
19
Kat wykonał rozkaz króla i przyniósł na tacy głowę Jana. Podał Salome, ona zaś dała ją swojej matce. – Slajd 19
20
Gdy usłyszeli o tym uczniowie Jana, przyszli, wzięli jego ciało i złożyli w grobie. <br/>Jezus zaś powiedział, że nie urodził się na ziemi człowiek większy od Jana Chrzciciela (Mateusza 11:11). – Slajd 20
21
Te zdjęcia pochodzą z krótkiego filmu o Janie Chrzcicielu dostępnego na BigBookMedia.com. Licencję na ich bezpłatną dystrybucję posiada wyłącznie FreeBibleimages. – Slajd 21