Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wypowiada się na temat podatków

Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków.
Przekazany przez LUMO project
1
Podczas Święta Przaśników Jezus każdego dnia nauczał na dziedzińcu świątynnym. – Slajd 1
2
Tłum uważnie przysłuchiwał się Jego słowom. – Slajd 2
3
Kiedy arcykapłani odkryli, że Jezus staje się coraz bardziej popularny, postanowili poszukać sposobu, aby Go aresztować i zabić. – Slajd 3
4
Faryzeusze uknuli plan, aby Jezusa przyłapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi skierowanej przeciw Rzymianom. Wysłali więc do Niego swoich uczniów oraz zwolenników Heroda z takimi słowami: – Slajd 4
5
„Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą uczysz, jak postępować według woli Bożej. Powiedz nam zatem, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie?”. – Slajd 5
6
Ci, którzy usłyszeli te słowa wiedzieli, że to pułapka. Jeśli Jezus powie, że należy płacić podatek cesarzowi, przeciwstawi się opinii tłumów, które nienawidziły płacić Rzymianom. – Slajd 6
7
Jeśli zaś Jezus powie, że nie trzeba płacić, to Rzymianie Go aresztują i zabiją. – Slajd 7
8
Jezus przejrzał zamiary tych ludzi, dlatego powiedział: „Pokażcie mi monetę, którą płaci się podatek!”. – Slajd 8
9
Przynieśli mu denara. Tłum popatrzył na monetę. – Slajd 9
10
Wtedy Jezus zapytał: „Czyj to wizerunek?”. <br/>„Cesarza” – odpowiedzieli. – Slajd 10
11
„Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie” – powiedział Jezus. – Slajd 11
12
A gdy faryzeusze i zwolennicy Heroda usłyszeli to, zmieszali się i odeszli od Niego. Byli jednak jeszcze bardziej zdeterminowani, aby Go zabić. – Slajd 12
13
Slajd 13