Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wypowiada się na temat podatków

Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 1
2
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 2
3
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 3
4
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 4
5
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 5
6
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 6
7
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 7
8
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 8
9
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 9
10
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 10
11
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 11
12
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 12
13
Jezus odpowiada na pytania tych, którzy podstępnie wypytują Go o płacenie podatków. (Mateusza 22:15-22, Marka 12:13-17, Łukasza 20:20-26) – Slajd 13