Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wypędza demona

Jezus wypędza w synagodze demona z opętanego człowieka.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus i Jego uczniowie przebywali w Kafarnaum, na północno-zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. – Slajd 1
2
W dzień szabatu poszli do synagogi. – Slajd 2
3
Przebywało tam wielu religijnych żydowskich przywódców oraz mieszkańców tego miasta. – Slajd 3
4
Przełożonym tej synagogi był Jair. Był on odpowiedzialny za porządek nabożeństw, zaprosił więc Jezusa, aby odczytał Pisma i wyjaśnił je. – Slajd 4
5
Jezus powstał i przeczytał fragment Pisma. – Slajd 5
6
Potem zaczął go wyjaśniać i nauczać. – Slajd 6
7
Słuchający Go ludzie zdumiewali się... – Slajd 7
8
... Bo Jezus przemawiał z autorytetem i Jego słowa były pełne mocy. – Slajd 8
9
W synagodze był też człowiek mający nieczystego ducha. – Slajd 9
10
Donośnym głosem zaczął krzyczeć: „Przestań! Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu! Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym Bożym”. – Slajd 10
11
Wtedy Jezus rozkazał demonowi: „Zamilknij i wyjdź z niego!”. – Slajd 11
12
Demon rzucił opętanego na środek, na ziemię. – Slajd 12
13
Potem wyszedł z tego człowieka i nie wyrządził mu żadnej krzywdy. – Slajd 13
14
Uwolniony stanął przed Jezusem. – Slajd 14
15
Ludzie zdumiewali się i mówili: „Cóż to za słowa! Świadomy swojej władzy, z taką mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a one wychodzą”. Zaraz wieść o tym, co zrobił rozeszła się po całej okolicy. – Slajd 15
16
Slajd 16