Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus sądzony przez Radę Najwyższą

Jezus zostaje fałszywie oskarżony przed Radą Najwyższą.
Przekazany przez LUMO project
1
Po przesłuchaniu przez Annasza, Jezusa zaprowadzono do Najwyższego Kapłana Kajfasza i starszyzny żydowskiej. Oni tworzyli Najwyższą Radę. Wszyscy zebrali się razem tamtej nocy. – Slajd 1
2
Najwyższy Kapłan i przywódcy żydowscy szukali dowodów przeciwko Jezusowi, aby skazać Go na karę śmierci, ale nic nie znaleźli. Wielu fałszywie świadczyło przeciwko Niemu, ale ich zeznania wzajemnie się wykluczały. Niektórzy wystąpili z takimi oskarżeniami: „Słyszeliśmy, jak mówił, że zburzy tę świątynię, zbudowaną przez ludzi, i bez pomocy ludzkich rąk w trzy dni zbuduje nową”. – Slajd 2
3
„Nie będziesz się bronił wobec tych zarzutów?” – zapytał arcykapłan. Jezus jednak milczał i nic nie odpowiedział. – Slajd 3
4
Najwyższy kapłan więc powiedział: „Wzywam cię pod przysięgą na Boga żyjącego, powiedz nam, czy jesteś Mesjaszem, Synem Boga?”. – Slajd 4
5
„Tak jest, jak powiedziałeś. Ponadto mówię wam, że wkrótce zobaczycie Syna Człowieczego zasiadającego po prawicy Boga i powracającego w obłokach na ziemię” – odpowiedział Jezus. – Slajd 5
6
Kiedy usłyszał to arcykapłan, rozdarł swoje szaty i zapytał: „Po co nam jeszcze świadkowie? Usłyszeliście, jak znieważa Boga. Co wy na to?”. – Slajd 6
7
A oni wszyscy orzekli, że jest winien i zasługuje na śmierć. Potem niektórzy zaczęli pluć na Jezusa. Zawiązali Mu oczy, bili Go po twarzy i szyderczo wołali: „Prorokuj, kto cię uderzył!”. – Slajd 7
8
Wczesnym rankiem Jezusa zaprowadzono do Piłata, rzymskiego namiestnika. – Slajd 8
9
Slajd 9