Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus sądzony przez Piłata i Heroda

Jezus sądzony przez Piłata i Heroda Antpasa.
Przekazany przez LUMO project
1
Wczesnym rankiem arcykapłani i przywódcy żydowscy związali Jezusa i zaprowadzili Go do namiestnika rzymskiego, Piłata. – Slajd 1
2
„Czy jesteś królem Żydów?” –zapytał Piłat. – Slajd 2
3
„Ty tak powiedziałeś” – odpowiedział Jezus. – Slajd 3
4
Arcykapłani i przywódcy oskarżali Jezusa o to, że podaje się za króla Żydów i podburza naród do buntu. Jezus nie odpowiedział na te zarzuty i to bardzo zdziwiło Piłata. – Slajd 4
5
Wtedy namiestnik zadał Mu pytanie: „Czy nie słyszysz, ile zarzutów kierują przeciwko Tobie?”. Potem oświadczył w obecności arcykapłanów i tłumu: „Nie znajduję w tym człowieku żadnej winy”. – Slajd 5
6
Oni jednak coraz mocniej Go oskarżali: „Podburza lud, nauczając w całej Judei. Zaczął od Galilei i dotarł aż tutaj”. – Slajd 6
7
Kiedy Piłat usłyszał, że Jezus pochodzi z Galilei, z regionu, którym rządzi Herod Antypas, odesłał Go do niego. Uczynił to, bo wiedział, że Herod przybył do Jerozolimy na święto Paschy. – Slajd 7
8
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, bo od dłuższego czasu chciał Go spotkać. Słyszał bowiem o Nim i miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud przez Niego dokonany. – Slajd 8
9
Herod zadawał Mu wiele pytań, ale Jezus na żadne z nich nie odpowiedział. – Slajd 9
10
Za to obecni tam arcykapłani i nauczyciele Pisma nie ustawali w gwałtownych oskarżeniach. – Slajd 10
11
W końcu Herod ze swoimi żołnierzami okazali Jezusowi pogardę. – Slajd 11
12
Zaczęli z Niego drwić i dla ośmieszenia ubrali Go w królewski płaszcz. Potem Herod odesłał Jezusa do Piłata. W taki oto sposób tego dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Wcześniej bowiem byli wrogo do siebie nastawieni. – Slajd 12
13
Piłat zapytał ponownie Jezusa: „Czy jesteś królem Żydów?”. <br/>„Moje Królestwo nie jest z tego świata. Gdyby tak było, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom”. <br/>Piłat na to: „A więc jednak jesteś królem?”. Jezus odparł: „Ja się urodziłem i przyszedłem na świat po to, aby zaświadczyć o prawdzie”. – Slajd 13
14
Piłat zwrócił się do arcykapłanów i przywódców ludu: „Nie znalazłem w tym człowieku żadnej winy, o którą Go oskarżacie. Podobnie Herod, bo odesłał Go do nas. Nie zrobił nic, za co należałoby Go skazać na śmierć. Wychłoszczę Go więc i uwolnię”. – Slajd 14
15
Lud jednak pod wpływem arcykapłanów i starszych wołał: – Slajd 15
16
„Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj!”. – Slajd 16
17
W tym czasie żona Piłata posłała do niego taką wiadomość: „Zostaw w spokoju tego niewinnego człowieka, bo dzisiaj w nocy miałam z Jego powodu straszny sen”. – Slajd 17
18
A był taki zwyczaj, że Piłat uwalniał Żydom kogoś na święto Paschy. W więzieniu zaś przebywał pewien buntownik, który podczas rozruchów dopuścił się zabójstwa. Piłat zapytał więc tłumu: „Kogo mam wam wypuścić? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?”. A tłum wołał: „Barabasza!”. – Slajd 18
19
„To co mam zatem zrobić z Jezusem?”– zapytał Piłat. „Ukrzyżuj Go!” – krzyknęli wszyscy. – Slajd 19
20
Piłat zobaczył, że nie udaje mu się nic osiągnąć, a zamieszanie staje się coraz większe. Wziął więc wodę, umył w <br/>obecności tłumu ręce i powiedział: „Nie jestem winien Jego śmierci! To wasza odpowiedzialność!”. – Slajd 20
21
A lud zawołał: „Niech Jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci!”. – Slajd 21
22
Potem Piłat wypuścił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. – Slajd 22
23
Slajd 23