Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus odrzucony w Nazarecie

Jezus naucza w Nazarecie z Księgi Izajasza, ale ludzie odrzucają Go i próbują zabić.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. – Slajd 1
2
W szabat, zgodnie ze swoim cotygodniowym zwyczajem, wszedł do synagogi. – Slajd 2
3
Usiadł z innymi, którzy przyszli się uczyć i uwielbiać Boga. – Slajd 3
4
Kiedy nadszedł czas czytania Pisma, Jezus wstał i podano Mu zwój proroka Izajasza. – Slajd 4
5
Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, w którym było napisane (Iz 61:1–2): – Slajd 5
6
„Duch Pana spoczywa na mnie, dlatego namaścił mnie, abym ubogim ogłosił dobrą nowinę”. – Slajd 6
7
„Posłał mnie, abym więźniom obwieścił wyzwolenie, a niewidzącym przejrzenie...” – Slajd 7
8
„...Abym więźniów wypuścił na wolność i ogłosił rok miłosierdzia Pana”. – Slajd 8
9
Po przeczytaniu tych słów Jezus zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł. – Slajd 9
10
A wszyscy obecni uważnie się w Niego wpatrywali.<br/> – Slajd 10
11
A On powiedział: „Dziś wypełniło się Pismo, które usłyszeliście przed chwilą”. – Slajd 11
12
Słuchający Go pytali się nawzajem: „Czy to nie jest syn Józefa?”.<br/> – Slajd 12
13
Jezus zwrócił się do nich: „Zapewne przypomnicie mi przysłowie: »Lekarzu, ulecz samego siebie« i powiecie, abym dokonał także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, że żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem w swoich rodzinnych stronach”. – Slajd 13
14
„Chociaż za czasów Eliasza, kiedy susza panowała przez trzy i pół roku i był wielki głód, żyło w Izraelu wiele wdów, ale do żadnej z nich Bóg nie posłał Eliasza, tylko do wdowy z Sarepty w Sydonie. Wielu też było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został uzdrowiony, tylko Syryjczyk Naaman”. – Slajd 14
15
Kiedy obecni w synagodze usłyszeli takie słowa, zawrzeli gniewem. Zerwali się z miejsc i wypchnęli Go z synagogi. – Slajd 15
16
Wypędzili Jezusa z miasta... – Slajd 16
17
... I zaciągnęli Go na szczyt góry, na której było zbudowane ich miasto... – Slajd 17
18
Chcieli strącić Jezusa w przepaść i zabić Go. – Slajd 18
19
On jednak przeszedł między nimi... – Slajd 19
20
...I oddalił się. – Slajd 20
21
Slajd 21