Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Modlitwa w Getsemane

Jezus modli się w Getsemane, a Jego uczniowie śpią.
Przekazany przez LUMO project
1
Po spożyciu uroczystej kolacji paschalnej, Jezus ze swoimi uczniami poszedł na Górę Oliwną, do miejsca, gdzie  zazwyczaj chodzili, do gaju oliwnego zwanego Ogrodem Getsemane. – Slajd 1
2
„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie poddali się pokusie! Moją duszę ogarnął śmiertelny smutek. Zostańcie ze mną” – powiedział Jezus. Potem odszedł od nich, mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, aby się modlić. – Slajd 2
3
Ogarnął Go lęk i głęboki niepokój. Padł na kolana i tak się modlił: – Slajd 3
4
„Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak to Twoja wola niech się stanie, a nie moja!” – Slajd 4
5
Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. – Slajd 5
6
On zaś w swoim strasznym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, tak że Jego pot był jak krople krwi spływające na ziemię. – Slajd 6
7
Potem wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. Powiedział do Piotra: „Nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie poddali się pokusie! Duch jest ochoczy, ale ciało słabe”. – Slajd 7
8
Potem Jezus znowu się oddalił i modlił się podobnie, jak poprzednio. – Slajd 8
9
Jenak, kiedy ponownie do nich powrócił, znalazł ich śpiących. Nie wiedzieli, co Mu mają odpowiedzieć. – Slajd 9
10
Potem Jezus znów odszedł, aby się modlić. – Slajd 10
11
Kiedy przyszedł po raz trzeci, powiedział: „Nadal śpicie i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła już moja godzina! Teraz Ja, Syn Człowieczy, zostanę wydany w ręce grzeszników. Wstawajcie! Chodźmy! Nadchodzi już ten, który mnie zdradził”. – Slajd 11
12
Gdy to jeszcze mówił, zjawił się Judasz, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich arcykapłani, uczeni w<br/>Piśmie i przywódcy żydowscy. Judasz uzgodnił z nimi wcześniej taki znak: „Ten, którego pocałuję jest tym, którego<br/>szukacie”. – Slajd 12
13
Judasz podszedł do Jezusa, pocałował Go i powiedział: „Witaj, Mistrzu!”. – Slajd 13
14
A Jezus zapytał: „Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?”. – Slajd 14
15
Kiedy żołnierze podeszli, aby aresztować Jezusa, Piotr wyciągnął miecz. – Slajd 15
16
Uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. – Slajd 16
17
Wtedy Jezus zwrócił się do niego: „Schowaj miecz! Ci, którzy mieczem walczą, od miecza giną. Czy nie sądzisz, że mógłbym poprosić mojego Ojca o ratunek, a On posłałby zaraz co najmniej dwanaście legionów anielskich?”. – Slajd 17
18
Potem Jezus dotknął rany i uleczył ucho sługi. – Slajd 18
19
Następnie Jezus zwrócił się do przybyłych: „Wyszliście po Mnie z mieczami i kijami, jakbym był groźnym przestępcą. Przecież codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie schwytaliście Mnie, ale to wszystko stało się po to, aby spełniły się pisma Proroków”. – Slajd 19
20
Potem żołnierze odprowadzili Jezusa. Uczniowie zaś uciekli. – Slajd 20
21
Slajd 21