Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ukrzyżowanie Jezusa

Jezus jest ubiczowany, niesie krzyż i zostaje ukrzyżowany.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezusa zaprowadzono do Pretorium, gdzie otoczyła Go grupa żołnierzy. – Slajd 1
2
Wychłostano Go. – Slajd 2
3
Żołnierze włożyli koronę cierniową na Jego głowę i laskę do Jego prawej ręki, a potem przyklękali przed Nim i szydzili. Pluli na Niego, bili i policzkowali Go. – Slajd 3
4
Piłat wyszedł na zewnątrz i zwrócił się do Żydów: „Wyprowadzam wam Go. Chcę, byście wiedzieli, że nie znajduję w Nim żadnej winy”. Jezus wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie i purpurowym płaszczu. Wtedy Piłat powiedział do nich: „Oto człowiek!”. – Slajd 4
5
A gdy zobaczyli Go arcykapłani i ich słudzy, zaczęli krzyczeć: „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj! My mamy swoje Prawo. Zgodnie z tym Prawem powinien umrzeć, ponieważ podawał się za Syna Bożego”. – Slajd 5
6
Piłat starał się Go wypuścić, ale Żydzi wołali: „Jeśli Go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Kto podaje się za króla, występuje przeciwko cesarzowi”. Piłat widział, że nie udaje mu się nic osiągnąć, a zamieszanie staje się coraz większe, dlatego wydał Jezusa na ukrzyżowanie. – Slajd 6
7
Rzymianie przymusili Jezusa, aby niósł swój krzyż. – Slajd 7
8
To samo musieli zrobić dwaj zbrodniarze, których skazano na śmierć. – Slajd 8
9
Zostali wyprowadzeni z Jerozolimy na ukrzyżowanie. – Slajd 9
10
Towarzyszył im tłum, wśród którego były kobiety opłakujące Jezusa. – Slajd 10
11
Wcześniej Jezusa bito i znęcano się nad Nim, dlatego był już bardzo osłabiony i upadł. – Slajd 11
12
Żołnierze zmusili jednego mężczyznę z tłumu, Szymona pochodzącego z Cyreny w Afryce Północnej... – Slajd 12
13
... Aby niósł krzyż Jezusa. Żołnierze wyprowadzili skazanych z miasta do miejsca zwanego „Golgota” (to znaczy „Miejsce czaszki”). – Slajd 13
14
Tam skazanych przybito gwoździami do krzyży. Krzyż Jezusa znajdował się pośrodku. – Slajd 14
15
Była godzina dziewiąta rano, kiedy Jezus zawisł na krzyżu. – Slajd 15
16
A Piłat kazał przygotować i umieścić na krzyżu napis: „Jezus z Nazaretu, król Żydów”. Napis zaś był sporządzony w<br/>języku hebrajskim, łacińskim i greckim. – Slajd 16
17
Slajd 17