Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Powołanie pierwszych uczniów

Po tym jak Piotr przez całą noc bezowocnie próbował łowić ryby, posłuchał Jezusa i zarzucił sieci po drugiej stronie łodzi. Następnie Jezus powołał czterech rybaków, by byli „rybakami ludzi”.
Przekazany przez LUMO project
1
Pewnego razu Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a ludzie tłoczyli się wokół Niego, aby słuchać Słowa Bożego. – Slajd 1
2
Jezus zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wysiedli i płukali sieci. Jezus wszedł do jednej z nich, która należała do Szymona i poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. – Slajd 2
3
Potem usiadł w niej i nauczał tłumy. – Slajd 3
4
Gdy skończył przemawiać, zwrócił się do Szymona: „Wypłyń na głęboką wodę i zarzuć tam sieci na połów”. – Slajd 4
5
A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Skoro jednak Ty to mówisz, zarzucę sieci”. – Slajd 5
6
Zarzucili więc sieci, które ku ich zdumieniu natychmiast zapełniły się rybami, tak, że prawie się rwały. – Slajd 6
7
Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, Jakubowi i Janowi, synom Zebedeusza, żeby im pomogli. – Slajd 7
8
Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że omal nie utonęły. – Slajd 8
9
Kiedy zobaczył to Szymon Piotr, upadł przed Jezusem na kolana i prosił: „Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem”. – Slajd 9
10
Zdumienie bowiem ogarnęło i jego, i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu obfitości połowu. – Slajd 10
11
Jezus zaś powiedział do Szymona: „Nie bój się, bo odtąd będziesz łowił ludzi”. – Slajd 11
12
Potem rybacy wyciągnęli łodzie na ląd. – Slajd 12
13
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. – Slajd 13
14
Od tej pory będą uczniami Jezusa i „rybakami ludzi”. – Slajd 14
15
Slajd 15