Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia

Faryzeusze wypytują niewidomego, którego uzdrowił Jezus.
Przekazany przez LUMO project
1
Pewnego razu, kiedy Jezus przechodził przez Jerozolimę, zobaczył człowieka, który urodził się niewidomy. – Slajd 1
2
Uczniowie zapytali: „Nauczycielu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy?”. „Jego choroba nie wynika ani z jego grzechu, ani z grzechu jego rodziców” – odpowiedział Jezus. – Slajd 2
3
„Przyszedłem, aby wykonywać dzieła Tego, który Mnie posłał. Ja jestem światłością świata”. – Slajd 3
4
Potem splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i pomazał nim oczy niewidomego. – Slajd 4
5
Jezus powiedział: „Idź i obmyj się w sadzawce Siloe”. – Slajd 5
6
On więc poszedł wąskimi uliczkami Jerozolimy do sadzawki... – Slajd 6
7
... I wszedł do wody. – Slajd 7
8
Niewidomy miał ciągle na oczach błoto, które umieścił tam Jezus. – Slajd 8
9
Potem zmył je, dokładnie tak jak polecił mu Jezus. – Slajd 9
10
Zdumiony odkrył, że pierwszy raz w swym życiu... – Slajd 10
11
... Widzi! – Slajd 11
12
Pobiegł, aby powiedzieć o tym innym. Jego sąsiedzi i ci, którzy widywali go wcześniej dopytywali się: „Czy to nie ten, który siedział i żebrał?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest on”, inni zaprzeczali: „Ależ nie! Jest tylko do niego podobny”. – Slajd 12
13
On zaś sam potwierdził i opowiedział co się stało. Pytano go więc : „Gdzie jest ten, który cię uzdrowił?”. Ale on nie wiedział. – Slajd 13
14
Potem zabrano go do faryzeuszy, którzy wypytali go, co się stało. „Człowiek imieniem Jezus nałożył na moje oczy błoto, a gdy się obmyłem, zacząłem widzieć”. – Slajd 14
15
Kiedy faryzeusze uświadomili sobie, że cud ten miał miejsce w szabat, jedni stwierdzili, że Jezus nie mógł być posłany przez Boga, inni byli przeciwnego zdania. – Slajd 15
16
Faryzeusze posłali po rodziców tego człowieka i zapytali ich: „Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi?”. – Slajd 16
17
A rodzice odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz syn i że urodził się niewidomy. Nie wiemy jednak, dlaczego teraz widzi ani też kto go uzdrowił. Zapytajcie jego samego, jest przecież dorosły, niech sam  odpowie”. – Slajd 17
18
Faryzeusze przywołali go i powiedzieli: „Powiedz prawdę! Wiemy, że tamten człowiek jest grzesznikiem”. On zaś odpowiedział: „Czy jest grzeszny, nie wiem. Jedno wiem, że byłem niewidomy, a teraz widzę”. – Slajd 18
19
Zapytali go jeszcze raz: „Co ci uczynił? Jak uzdrowił twoje oczy?”. Odpowiedział im: „Już wam powiedziałem, ale nie słuchaliście. Dlaczego znowu chcecie to słyszeć? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?”. Wtedy faryzeusze zaczęli go obrażać, a on powiedział: „Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby mnie uzdrowić”. – Slajd 19
20
Wtedy oni zwrócili się do niego ostro: „Urodziłeś się cały w grzechach, a chcesz nas nauczać?”. I wyrzucili go ze świątyni. – Slajd 20
21
Kiedy Jezus usłyszał o tym, że wyrzucono tego człowieka, odnalazł go i zapytał: „Czy wierzysz w Syna Człowieczego?”. On zaś na to: „A kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć?”. – Slajd 21
22
Jezus powiedział: „Widzisz Go, bo jest nim Ten, który z tobą rozmawia”. „Wierzę, Panie!” – wyznał i oddał Mu pokłon. – Slajd 22
23
Slajd 23