Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Namaszczenie Jezusa

Jezus zostaje namaszczony drogim olejkiem nardowym.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus przebywał w Betanii w domu Łazarza i jego sióstr Marii i Marty. Na cześć Jezusa wydano przyjęcie. Marta podała jedzenie. – Slajd 1
2
Łazarz jadł przy stole z Jezusem i Jego uczniami. – Slajd 2
3
Maria usiadła u stóp Jezusa. – Slajd 3
4
Wzięła około pół litra bardzo, bardzo drogiego olejku nardowego... – Slajd 4
5
... I wylała go na stopy Jezusa. – Slajd 5
6
Kiedy Judasz zobaczył, co zrobiła Maria, sprzeciwił się: „Dlaczego nie sprzedano tych perfum, a pieniędzy nie rozdano biednym?”. Perfumy te były bardzo cenne i warte tyle, ile człowiek zarabiał w ciągu roku. – Slajd 6
7
Judasz nie powiedział tego, ponieważ troszczył się o biednych, ale dlatego, że był złodziejem. Opiekował się pieniędzmi przeznaczonymi dla biednych i potajemnie podkradał je.<br/> – Slajd 7
8
„Zostaw ją w spokoju! Ona wylała na mnie te perfumy, by namaścić mnie na mój pogrzeb. Uczyniła piękną rzecz” – powiedział Jezus. – Slajd 8
9
„Zawsze będziecie mieć biednych pomiędzy wami, ale mnie nie zawsze mieć będziecie” – dodał jeszcze. – Slajd 9
10
„Zapewniam was, że gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła”. – Slajd 10
11
Wielki tłum zbierał się na zewnątrz chcąc zobaczyć Jezusa i Łazarza – człowieka, którego Jezus wskrzesił z martwych. – Slajd 11
12
Judasz opuścił dom i udał się,by odnaleźć arcykapłana. Zdecydował się zdradzić Jezusa. – Slajd 12
13
Slajd 13