Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Nakarmienie pięciu tysięcy

Jezus nakarmił tłumy ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwiema rybkami.
Przekazany przez LUMO project
1
Wydarzenie to miało miejsce po powrocie apostołów z misji, na którą wysłał ich Jezus. Mieli obchodzić wioski, nauczać ludzi i uzdrawiać chorych. W międzyczasie usłyszeli również o tym, że Jan Chrzciciel został zabity na rozkaz Heroda Antypasa. Jezus z uczniami wsiedli do łodzi i odpłynęli na ustronne miejsce. – Slajd 1
2
A wielki tłum, w tym wielu pielgrzymów, którzy szli na Święto Paschy do Jerozolimy, widząc odpływającego Jezusa, podążyło za Nim, idąc wzdłuż brzegu.<br/> – Slajd 2
3
Tłum czekał na Jezusa na brzegu. – Slajd 3
4
Jezus poszedł na wzgórza i nauczał tłumy. – Slajd 4
5
Uzdrawiał też chorych. – Slajd 5
6
A było tam około pięciu tysięcy mężczyzn wraz z kobietami i dziećmi. – Slajd 6
7
Późnym popołudniem uczniowie namawiali Jezusa, aby kazał ludziom rozejść się po wioskach i gospodarstwach, żeby kupić sobie coś do jedzenia. – Slajd 7
8
A Jezus odpowiedział: „Wy ich nakarmcie!”.<br/> – Slajd 8
9
Powiedział też do Filipa: „Gdzie możemy kupić tyle chleba, aby ci ludzie się najedli?”.<br/> – Slajd 9
10
A Filip odpowiedział: „Nawet za dwieście denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy dostał tylko kawałek!”. – Slajd 10
11
Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział: „Jest tu chłopiec, który ma ze sobą pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”. – Slajd 11
12
„Każcie ludziom usiąść w grupach pięćdziesięcioosobowych” – polecił Jezus. – Slajd 12
13
Jezus wziął te pięć chlebów i dwie ryby...<br/> – Slajd 13
14
... Spojrzał w niebo, podziękował Bogu, po czym łamał chleb i podawał uczniom. – Slajd 14
15
Uczniowie zaś podawali ludziom chleb i ryby. – Slajd 15
16
Wszyscy mieli co jeść... – Slajd 16
17
... I najedli się do syta.<br/> – Slajd 17
18
Potem uczniowie zebrali kawałki, które pozostały i napełnili nimi dwanaście koszy. – Slajd 18
19
Zaraz potem przymusił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora. Chciał bowiem pozostać na miejscu, aby odprawić tłum do domów.<br/> – Slajd 19
20
Kiedy ludzie rozeszli się do domów, On poszedł na górę, aby się modlić. – Slajd 20
21
Slajd 21