Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Drzewa w Biblii – część 2

Zdjęcia drzew w Biblii i ich znaczenie dla zrozumienia Pisma Świętego.
Przekazany przez Prof. Julian Evans
1
Na zdjęciu drzewo moringi w En Gedi, Izrael.<br/>Moringa (moringa peregrina) nie jest wymieniona w Biblii, ale występuje w półpustynnych częściach Izraela, Synaju oraz Jordanii i może pomóc w wyjaśnieniu zagadkowego wersetu z Księgi Wyjścia 15:25. Bóg nakazuje Mojżeszowi oczyścić wodę niezdatną do picia, wrzucając do niej kawałek drzewa. Biblia nie popełnia błędów ani nie zawiera baśni, więc jak mógł się wydarzyć ten cud? Czy istnieje jakieś naturalne wyjaśnienie?<br/>Nasiona drzew moringi (które znajdują się w długich strąkach) po zmiażdżeniu i dodaniu do wody uwalniają białka, które są naturalnymi koagulantami. Powoduje to flokulację lub wytrącanie się brudnej materii i opadanie na dno, zabierając przy tym szkodliwe bakterie. Nasiona z jednego drzewa wystarczą do oczyszczenia około 30 tysięcy litrów wody, a proces ten trwa tylko 1–2 godziny.<br/>Innym możliwym wyjaśnieniem jest zwęglona kłoda, której węgiel absorbuje brudną materię i dlatego węgiel jest powszechnie stosowany w filtrach do wody. – Slajd 1
2
Na zdjęciu gorczyca w okresie kwitnienia. <br/>Jest to typowa roślina jednoroczna. Niektóre odmiany rosną bardzo szybko i mogą osiągać nawet 3 metry wysokości w ciągu jednego sezonu. Ich łodyga jest zdrewniała i podtrzymuje gałązki z nasionami, więc przez kilka tygodni roślina jest podobna do drzewa.<br/>„Drzewo” gorczycy.<br/>Jezus kilka razy w ewangeliach porównuje wiarę i Królestwo Boże do ziarna i „drzewa” gorczycy. Greckie słowo „sinapis” poprawnie tłumaczy się jako gorczyca, jednak rodzina gorczycy – brassica – w kształcie krzyża z czterema płatkami w kwiatku nie ma drzew. Wszystkie są jednoroczne. Również ich nasiona, choć malutkie, nie należą do najmniejszych na świecie, więc co miał na myśli Jezus?<br/>Nie możemy być pewni, ale dobrą sugestią jest to, że Jezus przemawiał do swoich słuchaczy w Galilei, którzy byli zaznajomieni z rolnictwem i znali czarną gorczycę. Ta roślina miała najmniejsze nasiona ze wszystkich roślin uprawianych na tych terenach. W jednym sezonie mogła osiągnąć 3 metry wysokości lub więcej. Jest jak barszcz olbrzymi, który jesienią jest wysoki i ma zdrewniałą łodygę. Zdrewniała łodyga gorczycy czarnej podtrzymywała „gałęzie” z nasionami, na które przez krótki czas jesienią przylatowały i żerowały na nich małe ptaki.<br/>Być może właśnie tę roślinę miał na myśli Jezus w swoim podobieństwie. Gdybyśmy tylko byli tam 2 tysiące lat temu, jestem pewien, że nie mielibyśmy wątpliwości! – Slajd 2
3
Drzewo migdałowe w północnym Izraelu. Chociaż zdjęcie zrobiono w marcu, drzewo już przekwitło.<br/>Migdałowiec (prunus dulcis) – szeroko uprawiane drzewo owocowe jest powszechne w Izraelu, a jego obfite kwitnienie rozjaśnia zimowy krajobraz pod koniec stycznia i na początku lutego. Po kwitnieniu liście stają się czerwone i to jest zwiastun wiosny!<br/>Świecznik w Przybytku miał kształt kwiatów migdałowych. A piękny biały kwiat był metaforą osób starszych (Koheleta 12:5). Najbardziej jednak drzewo to jest znane z tego, że laska Aarona wypuściła pąki, zakwitła i wydała owoc w postaci migdałów (zob. Liczb 17:23). – Slajd 3
4
Zdjęcie mirtu rosnącego w ogrodzie botanicznym Kew Gardens  w Londynie.<br/>Mirt (myrtus communis) to cudowny zimozielony krzew lub małe drzewo z suchymi gałązkami. Jego pachnące, dzięki specjalnym gruczołom, liście i delikatne kremowobiałe kwiaty sprawiają, że roślina ta jest bardzo lubiana. Często używana jako znak błogosławieństwa, którym obdarza Bóg (por. np. Izajasza 41:19 oraz  55:13, gdzie mirt jest przedstawiony jako ten, który zastąpi pokrzywy). Jest to jeden z gatunków używanych w Święto Namiotów (zob. Nehemiasza 8:15). – Slajd 4
5
Drzewo tamaryszku zasłaniające fontannę na szczycie Masady w Izraelu.<br/>Tamaryszek (tamarix aphylla) jest znany jako bezlistny tamaryszek, ponieważ to gałązki są zielone. To małe drzewo rosnące na pustyni i suchych dolinach pustynnych jest odporne na zasolona glebę. Wydziela przez gruczoły w swoich „liściach”  sól, która wraz z odparowaniem wilgoci chłodzi powietrze, co sprawia, że tamaryszek orzeźwia powietrze i daje cień na gorącej pustyni. Abraham zasadził takie drzewo w Beer-Szebie, aby przypieczętować traktat (zob. Rodzaju 21:33).<br/>Biblia wymienia dwa inne gatunki tamaryszków: tamaryszek jordański, który tworzy gęste, nieprzeniknione krzewy nad rzeką i może być „zaroślami” z Księgi Jeremiasza 12:5, oraz tamaryszek manna, który może być tym, co dawało mannę Izraelitom wędrującym po pustyni. – Slajd 5
6
Liście chleba świętojańskiego wraz z zakrzywionymi strąkami.<br/>Chleb świętojański – karob (ceratonia siliqua) to niewielkie drzewo leśne o jadalnych owocach w kształcie prostych lub zakrzywionych strąków. Ich niezwykle jednolite nasiona (fasolki) były używane do odważników wagi. Dały one również początek słowu „karat” oznaczającemu miarę wagi złota.<br/>Prawdopodobnie strąki chleba świętojańskiego były tym, czym syn marnotrawny karmił świnie, i których łuski chciał jeść w znanej przypowieści Jezusa (zob. Łukasza 15:16). Chleb świętojański może być również pokarmem, który Jan Chrzciciel jadł na pustyni, co często jest tłumaczone jako „szarańcza” (zob. Mateusza 3:4). – Slajd 6
7
Granat z jasnymi szkarłatnymi kwiatami.<br/>Granat właściwy (punica granatum) od dawna uprawiany jest ze względu na owoce. To kolorowe drzewo owocuje dwa razy w roku. Motyw owoców granatu znajdował się na rąbkach szaty kapłana (zob. Wyjścia 28: 33–34). Był to jeden z siedmiu gatunków, które miały stanowić o obfitości Ziemi Obiecanej (zob. Powtórzonego Prawa 8:8). Był też jednym z owoców przyniesionych przez zwiadowców z Kanaanu (zob. Liczb 13:23). Owoce granatu były częścią metafory piękna i pożądania (zob. Pieśń nad Pieśniami 4:3). – Slajd 7
8
Zdjęcie topoli w pobliżu rzeki Dan w północnym Izraelu.<br/>Topola (populus alba i populus euphratica). Istnieje wiele gatunków topoli, z których dwa są wymienione w Biblii. Są to szybko rosnące drzewa, zwykle występujące w pobliżu wody i często można je zobaczyć nad rzeką Jordan.<br/>Jakub obłupał z kory gałęzie topoli białej podczas hodowli owiec (zob. Rodzaju 30:37) i prawdopodobnie to właśnie na topoli rosnącej nad Eufratem Izraelici zawiesili swoje harfy na wygnaniu w Babilonie (zob. Psalm 137:1–3). Dawid otrzymał polecenie zebrania swojej armii i nasłuchiwania odgłosu stąpania po wierzchołkach topoli (zob. 2 Samuela 5:23–24). – Slajd 8
9
Judaszowiec południowy w Jerozolimie.<br/>Judaszowiec południowy (cercis siliquastrum) – to pospolite, małe drzewo w Izraelu nie jest wymienione w Biblii z nazwy, ale zostało skojarzone z Judaszem Iskariotą i drzewem, na którym się powiesił. Niewiele jest jednak na to dowodów. <br/>Pąki kwiatowe tego drzewa pozostają zamknięte przez tygodnie i wyglądają jak krople krwi. Samo drzewo obficie kwitnie wiosną – w marcu i kwietniu, dzięki czemu można je łatwo zidentyfikować na terenach wiejskich Bliskiego Wschodu. Liście judaszowca  również są piękne, sparowane, w kształcie serca, bez końcówek, delikatnie jasnozielone. – Slajd 9
10
Drzewo kadzidła.<br/>Kadzidłowiec cartera (boswellia sacra) i mirra (commiphora mirra) – obydwa drzewa rosną na terenach półpustynnych, nie pochodzą z Izraela i Jordanii. Istnieje kilka podgatunków tych roślin. Występują na Półwyspie Somalijskim i Arabskim. – Slajd 10
11
Oklejanie blizn na pniu drzewa kadzidłowca.<br/>Kadzidłowiec cartera (boswellia sacra) i mirra (commiphora mirra) – ich kora jest nacinana, aby wydobyć żywicę i otrzymać „łzy kadzidła”. Jest to dochodowy i bardzo stary przemysł. Może o tym świadczyć fakt, że ​​w 1500 roku przed Chrystusem słynna wyprawa królowej Egiptu Hatszepsut do Punt została oskarżona o sprowadzenie drzew kadzidłowca, aby go zasadzić i pomóc w ogromnym zapotrzebowaniu na kadzidło podczas kultu świątynnego. Obie żywice były i są powszechnie sprzedawane – pomyśl o starożytnych szlakach handlu i przypraw. Obie żywice są też cenne, zwłaszcza mirra. Istnieje wiele biblijnych odniesień do kadzidła. – Slajd 11
12
Żywice kadzidło i mirra.<br/>Kadzidłowiec cartera (boswellia sacra) i mirra (commiphora mirra) – to dwa cenne i kosztowne dary, które Mędrcy przynieśli dzieciątku Jezus. Symbolizują Jego kapłaństwo – Jego ofiarę dla Boga – (kadzidło) i Jego urząd królewski (mirra), co sugeruje Psalm 45:9. Mirra została też ofiarowana Chrystusowi na krzyżu (zob. Marka 15:23) i użyta podczas Jego pogrzebu (zob. Jana 19:39). – Slajd 12
13
Slajd 13