Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia w Kafarnaum

Jezus uzdrawia teściową Szymona Piotra i wielu innych w Kafarnaum.
Przekazany przez LUMO project
1
Po przemówieniu w synagodze w Kafarnaum, w dzień Szabatu Jezus poszedł do domu Szymona Piotra i jego brata Andrzeja. Ludzie w Kafarnaum ciągle mówili o Jezusie, ponieważ przemawiał On z mocą i autorytetem. – Slajd 1
2
Jakub i Jan, którzy byli rybakami pracującymi z Szymonem Piotrem i Andrzejem, byli razem z nimi. – Slajd 2
3
W tym domu mieszkała też teściowa Szymona Piotra. Leżała ona chora w łóżku. Miała wysoką gorączkę. – Slajd 3
4
Jezusowi powiedziano o jej chorobie, a On natychmiast do niej poszedł. – Slajd 4
5
Nachylił się na nią, rozkazał, żeby gorączka ją opuściła i tak się stało. – Slajd 5
6
Nagle teściowa Piotra wstała, całkowicie zdrowa. Następnie zaczęła podawać jedzenie dla wszystkich gości. – Slajd 6
7
Pod wieczór, po zachodzie słońca, kiedy dzień Szabatu się skończył, mieszkańcy Kafarnaum i okolic pospieszyli do domu, gdzie przebywał Jezus. – Slajd 7
8
Przyprowadzili ze sobą ludzi, którzy mieli różne rodzaje chorób i problemów zdrowotnych. – Slajd 8
9
Nakładając ręce, Jezus uzdrawiał ich. Tak wypełniło się to, co zostało przepowiedziane przez proroka Izajasza 700 lat wcześniej: „On wziął nasze słabości i poniósł nasze choroby” (Izajasza 53:4). – Slajd 9
10
Jezus, z niektórych z nich wyrzucał także nieczyste duchy. Demony krzyczały: „Ty jesteś Synem Bożym!”. Nakazywał im być cicho, bo wiedziały one, że Jezus był Zbawicielem, Mesjaszem obiecanym przez Boga. – Slajd 10
11
O świcie, Jezus poszedł na ustronne miejsce, ale ludzie szukali Go i znaleźli. – Slajd 11
12
Błagali Go, by ich nie opuszczał, ale On im wyjaśnił: „Muszę ogłaszać dobrą nowinę o Królestwie Bożym również w innych miastach. Po to właśnie Bóg mnie posłał”. – Slajd 12
13
Slajd 13