Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o wielkiej uczcie

Historia oparta o przypowieść Jezusa o wspaniałej uczcie, na którą zostali zaproszeni goście.
Przekazany przez FreeBibleimages
1
Pewien bogaty człowiek postanowił wydać wielką ucztę. – Slajd 1
2
Przygotował ją i zaprosił wielu ludzi. – Slajd 2
3
Gdy przyjęcie było gotowe, posłał swego sługę do zaproszonych, żeby im powiedzieć, że już mogą przyjść. – Slajd 3
4
Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział: „Właśnie kupiłem pole...”. – Slajd 4
5
„... Ii muszę je obejrzeć. Przyjmij, proszę, moje wytłumaczenie”. – Slajd 5
6
Drugi powiedział: „Kupiłem pięć par wołów”. – Slajd 6
7
„Teraz idę je wypróbować. Przyjmij, proszę, moje wytłumaczenie”. – Slajd 7
8
Sługa poszedł do kolejnego zaproszonego gościa. – Slajd 8
9
„Ożeniłem się i przez to nie mogę przyjść” – tłumaczył się ten człowiek. – Slajd 9
10
Kiedy sługa wrócił do domu, powtórzył to wszystko swojemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się. Potem kazał słudze natychmiast wyjść na place i ulice miasta i przyprowadzić biednych, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. – Slajd 10
11
Sługa znalazł więc niewidomego i zaprowadził go na ucztę. – Slajd 11
12
W jakimś zaułku znalazł utykającego mężczyznę... – Slajd 12
13
... I pomógł mu dostać się na przyjęcie. – Slajd 13
14
Potem zobaczył niepełnosprawną kobietę. – Slajd 14
15
Ją również zaprowadził do domu swego pana. – Slajd 15
16
Ubodzy, kalecy i niewidomi cieszyli się, że mogą być na tym przyjęciu. Ciągle jednak były tam wolne miejsca. – Slajd 16
17
Wtedy pan kazał swemu słudze: „Wyjdź na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przymuszaj napotkanych, aby przyszli, tak aby mój dom był pełen gości”. – Slajd 17
18
Mężczyzna spotkał parę biedaków... – Slajd 18
19
... I zaprosił ich na ucztę. – Slajd 19
20
Na wiejskiej drodze spotkał ubogą wdowę i też ją namówił, aby przyszła. – Slajd 20
21
Zaprosił również biedaka mieszkającego przy drodze. – Slajd 21
22
Gospodarz z radością przywitał swoich nowych gości. Powiedział też, że żaden z tych, którzy się wymawiali od przyjścia nie posmakuje nawet potraw na tym przyjęciu. – Slajd 22
23
Slajd 23