Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Eliasz ucieka na Horeb

Eliasz ucieka na górę Horeb, gdy jego życie jest zagrożone. Spotyka tam Boga.
Przekazany przez FreeBibleimages
1
Po obejrzeniu walki między Eliaszem a prorokami Baala na górze Karmel, król Achab wrócił, aby powiedzieć swojej żonie, królowej Izebel, że Bóg odpowiedział na modlitwę Eliasza i zesłał ogień, a potem deszcz. Poinformował również, że prorocy Baala zostali zabici. Królowa Izebel, która czciła fałszywego bożka Baala, była wściekła. – Slajd 1
2
Posłała posłańca do Eliasza z taką wiadomością: „Niech bogowie mnie ukarzą najsurowiej, jeśli jutro o tym czasie nie postąpię z tobą tak samo, jak ty postąpiłeś z każdym z proroków Baala”. – Slajd 2
3
Posłaniec odnalazł Eliasza i przekazał mu groźbę królowej. Prorok zaś zamiast ufać Bogu, że go ochroni, bardzo się przestraszył, że zostanie zabity. – Slajd 3
4
Zabrał swojego sługę i oboje uciekli, by ratować życie. – Slajd 4
5
Eliasz uciekł na południe i podróżował przez Judeę. Pozostawił naród izraelski rządzony przez Achaba i Izebel. – Slajd 5
6
W Judei Eliasz i jego sługa dotarli do miasta Beer–Szeba, gdzie była studnia z wodą pitną. – Slajd 6
7
Eliasz powiedział swojemu słudze, aby pozostał w Beer–Szebie. Tam miał być bezpieczny. – Slajd 7
8
Jednak Eliasz wyruszył dalej na południe. Podróżował przez jeden dzień i dotarł na gorące i jałowe pustkowie. – Slajd 8
9
Eliasz wciąż się bał, był bardzo przygnębiony i wyczerpany. Kiedy doszedł do jakiegoś jałowca, usiadł pod nim i modlił się o śmierć: „Panie, mam już dość wszystkiego. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków”. Potem położył się. – Slajd 9
10
Gdy tylko zasnął, dotknął go anioł i powiedział: „Wstań i jedz!”. Eliasz rozejrzał się i znalazł trochę chleba upieczonego na rozżarzonych węglach oraz dzban z wodą. – Slajd 10
11
Po zjedzeniu tego, prorok ponownie położył się pod krzakiem jałowca i zasnął. – Slajd 11
12
Anioł Pański powrócił po raz drugi i trącił Eliasza. Ten obudził się. „Wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę!” – powiedział. Prorok posłuchał, wstał, jadł i pił. – Slajd 12
13
Potem wzmocniony tym pokarmem prorok podróżował przez czterdzieści dni i nocy przez pustkowie, aż dotarł do góry Horeb. – Slajd 13
14
To miejsce jest znane również jako Góra Synaj. Tam Bóg przemawiał kiedyś do Mojżesza i dał mu dziesięć przykazań. – Slajd 14
15
Eliasz wszedł do jaskini, aby przenocować. – Slajd 15
16
Bóg przemówił do Eliasza w jaskini: „Co tu robisz, Eliaszu?”. Eliasz odpowiedział: „Byłem bardzo gorliwy względem Pana, Boga Zastępów. Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków pozabijali mieczem. Pozostałem tylko ja sam, a teraz próbują także mnie uśmiercić”. Na to Bóg odpowiedział: „Wyjdź i stań na górze przed Panem!”. – Slajd 16
17
Eliasz wyszedł z jaskini na spotkanie z Bogiem. Przed Panem przeszedł silny, porywisty wiatr, który poruszał góry i odrywał kawałki skał. W tym wietrze nie było jednak Pana. – Slajd 17
18
Po wietrze nastąpiło potężne trzęsienie ziemi. Cała góra zadrżała i zatrzęsła się. Ale Pana nie było w tym. – Slajd 18
19
Potem przyszedł ogień, ale nie było w nim Pana. – Slajd 19
20
Po ogniu zaległa cisza i było słychać tylko szum cichy i łagodny. Gdy Eliasz to usłyszał, zasłonił twarz płaszczem, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wówczas głos odezwał się do niego: „Co tu robisz, Eliaszu?”. – Slajd 20
21
Eliasz odpowiedział tak jak wcześniej: „Byłem bardzo gorliwy względem Pana, Boga Zastępów. Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków pozabijali mieczem. Pozostałem tylko ja sam, a teraz próbują także mnie uśmiercić”. Wtedy Bóg nakazał mu: „Idź, wracaj tą samą drogą na pustynię Damaszku”. – Slajd 21
22
„A gdy tam dotrzesz, namaść Chazaela na króla Aramu,  Jehu, syna Nimsziego na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata, z Abel-Mechola na na proroka po tobie”. Bóg wyjaśnił Eliaszowi, że nie jest jedynym z tych, którzy Mu służą. W Izraelu pozostało jeszcze 7 tysięcy ludzi, którzy nie czcili Baala. Zachęcony łagodną odpowiedzią Boga, Eliasz wyruszył w drogę powrotną. – Slajd 22
23
Slajd 23