Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Eliasz namaszcza Elizeusza

Eliasz namaszcza Elizeusza, aby po nim został prorokiem Bożym.
Przekazany przez FreeBibleimages
1
Kiedy Eliasz przebywał na Górze Horeb, Bóg przemówił do niego i kazał mu namaścić Elizeusza, syna Szafata, na proroka, który zajmie kiedyś jego miejsce. Eliasz posłuchał Pana. – Slajd 1
2
Wyruszył do miasta Abel–Mechola, bo tam właśnie mieszkał Elizeusz ze swoją rodziną. Miasto to znajdowało się na obszarze, którym rządzili Achab i Izebel. To ona właśnie groziła Eliaszowi, że go zabije. – Slajd 2
3
Eliasz znalazł Elizeusza, który orał pole z pomocą dwunastu par wołów. – Slajd 3
4
Eliasz podszedł do Elizeusza i zarzucił na niego swój płaszcz. Był to znak, że Elizeusz został wybrany przez Boga. Miał być prorokiem, który pewnego dnia przejmie zadania Eliasza. Potem Eliasz odszedł. – Slajd 4
5
Elizeusz pozostawił swoje woły i pobiegł za Eliaszem. – Slajd 5
6
„Pozwól mi na pożegnanie ucałować mojego ojca i matkę – powiedział Elizeusz – a wtedy pójdę za tobą”. „Idź, ale potem wróć” – odpowiedział Eliasz. – Slajd 6
7
Elizeusz wrócił więc do swoich rodziców. Następnie wziął parę wołów i złożył je w ofierze. Na jarzmie wołów ugotował ich mięso i dał do zjedzenia swojej rodzinie oraz osobom, które przyszły go pożegnać podczas specjalnego posiłku. – Slajd 7
8
Po posiłku i pożegnaniach Elizeusz wyruszył w drogę, żeby wykonywać nową pracę, którą wybrał dla niego Bóg. Od Eliasza nauczy się, jak kochać Pana i służyć Mu, a pewnego dnia będzie kontynuował służbę swego nauczyciela. – Slajd 8
9
Slajd 9