Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Oczyszczenie świątyni

Jezus oczyszcza świątynię, przewracając stoły bankierów, wypędzając kupujących i sprzedających.
Przekazany przez LUMO project
1
Po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, Jezus wszedł do Świątyni. – Slajd 1
2
Zobaczył, że wymieniający pieniądze ustawili stoły w świątyni. – Slajd 2
3
Byli tam również handlarze sprzedający gołębie przeznaczone na ofiarę. – Slajd 3
4
Jezus od razu zareagował... – Slajd 4
5
„Czyż nie jest napisane, że mój dom będzie nazwany domem modlitwy?”, wykrzyknął Jezus. – Slajd 5
6
„Ale wy zamieniliście go w jaskinię zbójców”. – Slajd 6
7
Jezus powywracał stoły skorumpowanych bankierów. – Slajd 7
8
Poprzewracał ławki tych, którzy sprzedawali gołębie... – Slajd 8
9
... i wypędził wszystkich kupujących lub sprzedających. – Slajd 9
10
Zatrzymał również każdego, kto przenosił jakieś towary przez dziedziniec świątyni. – Slajd 10
11
Do Jezusa przyszli niewidomi i kulawi, a On ich uzdrowił. – Slajd 11
12
Kiedy arcykapłani i nauczyciele prawa zobaczyli na dziedzińcu Świątyni cuda, które Jezus uczynił oraz dzieci krzyczące: „Hosanna synowi Dawida”, byli wściekli. „Czy ty słyszysz, co te dzieci mówią?”, zapytali Jezusa. – Slajd 12
13
„Tak”, odpowiedział Jezus. „Czy nigdy nie czytaliście: »Z ust dzieci oraz niemowląt, Panie, odebrałeś sobie chwałę?«” (Psalm 8:2). – Slajd 13
14
Arcykapłani, nauczyciele prawa i starsi spiskowali, jak mogliby zabić Jezusa. – Slajd 14
15
Nie mogli Go aresztować, ponieważ tłum był za Nim i słuchał uważnie wszystkiego, co im mówił. – Slajd 15
16
Kiedy Jezus opuścił Świątynię, wrócił do Betanii. – Slajd 16
17
Slajd 17