Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Chrześcijańska zbroja

Paweł wskazuje na analogie pomiędzy zbroją żołnierza rzymskiego i sferą duchową chrześcijanina.
Przekazany przez David Padfield
1
Paweł pisał do chrześcijan w Efezie: „Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się zasadzkom diabła. Nie walczymy bowiem z ludźmi, ale z władcami świata ciemności, z siłami demonicznymi na wyżynach niebiańskich”. – Slajd 1
2
„Właśnie dlatego nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dniu natarcia byli gotowi odeprzeć atak i wyjść z walk zwycięsko. Stańcie więc w gotowości. Na biodrach zapnijcie pas prawdy”. – Slajd 2
3
Żołnierz rzymski z pasem. – Slajd 3
4
„Załóżcie pancerz sprawiedliwości”. – Slajd 4
5
Żołnierz rzymski w pancerzu. – Slajd 5
6
„Włóżcie na nogi gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju”. – Slajd 6
7
Żołnierz rzymski w skórzanych sandałach, które umożliwiały mu poruszanie się. – Slajd 7
8
„A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, która ugasi wszystkie ogniste pociski szatana”. – Slajd 8
9
Żołnierz rzymski z tarczą ochronną. – Slajd 9
10
„Ubierzcie hełm zbawienia”. – Slajd 10
11
Żołnierz rzymski w hełmie. – Slajd 11
12
„Weźcie do ręki miecz Ducha, którym jest Słowo Boże”. – Slajd 12
13
Żołnierz rzymski z mieczem. – Slajd 13
14
„Przy każdej okazji módlcie się w Duchu, zanosząc prośby i błagania”. – Slajd 14
15
„Czuwajcie wytrwale, modląc się o wszystkich świętych”. – Slajd 15
16
„Módlcie się też o mnie, abym znalazł właściwe słowa i odwagę do głoszenia tajemnicy Dobrej Nowiny”. – Slajd 16
17
Slajd 17