Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia sługę setnika

Kiedy rzymski setnik odkrył, że umarł jego sługa, zwrócił się o pomoc do Pana Jezusa.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus wszedł do miasta Kafarnaum. – Slajd 1
2
Rzymski setnik, który dowodził oddziałami garnizonu stacjonującego w pobliżu Kafarnaum, miał sługę. Sługa ten zachorował i był bliski śmierci. – Slajd 2
3
Setnik zbudował synagogę w Kafarnaum dla mieszkających tam Żydów. Wiedział o Jezusie i wierzył, że może On uleczyć jego sługę. Posłał więc żydowskich przywódców, by poprosili Go o pomoc. – Slajd 3
4
Ci błagali Jezusa, by poszedł z nimi: „Ten człowiek naprawdę zasługuje na to, żebyś mu pomógł. Kocha nasz lud i zbudował nam synagogę”. Jezus więc wyruszył w stronę domu setnika. Większość Żydów zazwyczaj nie przychodziła do domów tych, którzy byli nie-Żydami lub mieli cokolwiek wspólnego z Rzymianami okupującymi ich kraj. – Slajd 4
5
Jezus był już niedaleko domu setnika, kiedy dowódca wysłał przyjaciół z taką wiadomością: „Panie, nie rób sobie kłopotu, bo nie zasługuję na to, abyś przyszedł do mojego domu”. – Slajd 5
6
„Ani nie jestem godny, abyś mnie odwiedził, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”. – Slajd 6
7
„Bo ja również jestem człowiekiem podlegającym władzy i sam jestem dowódcą mającym pod sobą żołnierzy. Mówię jednemu: »Idź!« i on idzie, rozkazuję innemu: »Chodź!« i on przychodzi, i mówię mojemu niewolnikowi: »Zrób to!« i on to robi”. – Slajd 7
8
Jezus był pod wrażeniem. – Slajd 8
9
Odwrócił się i powiedział do tłumu, który za Nim szedł... – Slajd 9
10
„Mówię wam, że nie znalazłem tak wielkiej wiary w całym Izraelu!” – Slajd 10
11
W tej właśnie chwili, sługa rzymskiego setnika został uzdrowiony... – Slajd 11
12
Slajd 12
13
Slajd 13
14
Slajd 14
15
I kiedy posłaniec powrócił do domu setnika, sługa był już całkowicie zdrowy. – Slajd 15
16
Slajd 16