Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Zawody w czasach biblijnych – cieśla

Cieśla, jego narzędzia i praca w czasach biblijnych.
Przekazany przez David Padfield
1
Zawód cieśli odgrywa w Biblii ważną rolę. Józef był cieślą i szkolił Jezusa w tym zawodzie (Mateusza 13:55). Ludzie mówili o Jezusie: „Czy to nie jest ten cieśla, syn Marii?” (Marka 6:3). – Slajd 1
2
Cieśle często posiadali warsztaty ciesielskie. Wielu z nich używało w pracy narzędzi z kamienia, żelaza lub miedzi, a także z drewna (2 Samuela 5:11; 1 Kronik 14:1; Marka 6:3). – Slajd 2
3
Pracowali przy grubym drewnianym stole ciesielskim. – Slajd 3
4
W Izajaszu 44:13 wspominane są następujące narzędzia cieśli: miara, rylec, dłuta, cyrkiel. – Slajd 4
5
W innym miejscu wspomniana jest siekiera, która służyła do ścinania drzew i nadawania drewnu określonego kształtu. Składała się z żelaznej głowicy i drewnianego trzonka związanych razem rzemieniem (Powtórzonego Prawa 19:5; 2 Królewska 6:5). – Slajd 5
6
W dawnych czasach ludzie używali narzędzi krzemiennych jako pił. Później piły były wykonywane z pasków metalu, umieszczonych w drewnianych ramach. – Slajd 6
7
Także piła wspomniana jest w Biblii (1 Królewska 7:9). – Slajd 7
8
Młotki były wykonane z kamienia lub metalu. Były też drewniane pobijaki. O użyciu młotka i gwoździ wspomina Jeremiasz (Jeremiasza 10:4). – Slajd 8
9
O użyciu szydła wspomniane jest w Księdze Wyjścia 21: 6 i Powtórzonego Prawa 15:17. To narzędzie do robienia dziur często umieszczano w trzonkach z kości. – Slajd 9
10
Dłuta były wykonane z brązu lub żelaza. – Slajd 10
11
Niektórzy cieśle używali wierteł napędzanych łukiem. Cięciwa łuku była tak skręcona, aby można było obrócić wiertło. Drewno obrabiano również za pomocą dłut i była to forma wczesnej tokarki. – Slajd 11
12
Cieśle wykonywali drewniane pługi i jarzma, które były niezbędne w rolnictwie. – Slajd 12
13
Wykonywali również meble i elementy domów, takie jak: drzwi, dachy, stoły, krzesła i skrzynie do przechowywania różnych rzeczy. Słowo „cieśla” mogło również oznaczać budowniczego. – Slajd 13
14
Najbardziej kunsztownym dziełem cieśli były płyty na dach, kraty do okien i dekoracje na drzwiach domów. – Slajd 14
15
Cieśla był dumny ze swojej pracy i posiadał zaawansowane zdolności rzemieślnicze. – Slajd 15
16
Slajd 16