Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł i Sylas w więzieniu

Kiedy Paweł i Sylas chwalą Boga w więzieniu, dochodzi do trzęsienia ziemi.
1
Po wypędzeniu z niewolnicy złego ducha, straciła ona zdolność przepowiadania przyszłości. Jej właściciele byli wściekli. Podburzyli ludzi przeciwko Pawłowi i Sylasowi. Tłum zaprowadził ich do sędziów miejskich. Ci zaś nakazali ich wychłostać. Otrzymali wiele razów, a następnie odprowadzono ich do więzienia. – Slajd 1
2
Więzienia pilnował strażnik, któremu groziła śmierć, gdyby któryś z więźniów uciekł. – Slajd 2
3
Paweł i Sylas przeżywali trudny czas, bo ich ciała było poranione. – Slajd 3
4
Aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko ucieczki więźniów, strażnik wsadził ich do najgłębszej celi, a nogi zakuł w dyby. – Slajd 4
5
Mimo że Paweł i Sylas bardzo cierpieli, to byli szczęśliwi, że mogą cierpieć dla Chrystusa. O północy modlili się i śpiewali pieśni pochwalne dla Boga. – Slajd 5
6
Pozostali więźniowie ze zdumieniem słuchali, jak Paweł i Sylas chwalą Boga. – Slajd 6
7
Paweł i Sylas nie ustawali w modlitwach i śpiewie dla Boga. – Slajd 7
8
Strażnik nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszał, zwłaszcza od więźniów, którzy zostali pobici. Spodziewał się przekleństw i złości, a nie radości. – Slajd 8
9
Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Zadrżały fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi się otworzyły, a więzy wszystkich rozwiązały się. – Slajd 9
10
Strażnik obudził się i zobaczył otwarte bramy więzienia. Dlatego wyciągnął miecz i chciał się zabić, bo myślał, że więźniowie pouciekali. – Slajd 10
11
Ale Paweł krzyknął do niego: „Nie rób sobie nic złego! Wszyscy tu jesteśmy!”. – Slajd 11
12
Strażnik zażądał światła. Potem wbiegł do środka i przerażony upadł do nóg Pawła i Sylasa. – Slajd 12
13
A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał: „Panowie, co mam uczynić, abym był zbawiony?”. – Slajd 13
14
Odpowiedzieli mu: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twoi domownicy”. – Slajd 14
15
Po zabezpieczeniu więzienia strażnik zabrał Pawła i Sylasa na spotkanie z rodziną. – Slajd 15
16
Paweł i Sylas przedstawili Dobrą Nowinę strażnikowi i mieszkańcom jego domu. Uwierzyli oni, że Jezus jest zbawicielem i zostali chrześcijanami. – Slajd 16
17
Strażnik obmył rany Pawła i Sylasa i oczyścił je. – Slajd 17
18
Potem strażnik i jego domownicy zostali ochrzczeni. – Slajd 18
19
Strażnik wprowadził ich też do swojego domu. Wszyscy jego mieszkańcy cieszyli się, że uwierzyli Bogu. – Slajd 19
20
Tam nakarmiono Pawła i Sylasa. – Slajd 20
21
Następnego ranka sędziowie posłali do strażnika wiadomość, aby wypuścił tych dwóch więźniów. Ten  powiedział Pawłowi, że mogą wyjść. – Slajd 21
22
Ale Paweł odpowiedział: „O, nie! Publicznie i bez procesu sądowego wychłostali nas, obywateli rzymskich. Potem wtrącili do więzienia, a teraz potajemnie chcą się nas pozbyć? Niech tu sami przyjdą i nas wyprowadzą”. – Slajd 22
23
Straż doniosła sędziom te słowa. A ci przestraszyli się, gdy usłyszeli, że aresztowani są Rzymianami. Przybyli więc i przeprosili ich. Potem wyprowadzili i prosili, aby odeszli z miasta. – Slajd 23
24
Po wyjściu z więzienia Paweł i Sylas wstąpili do Lidii. Zobaczyli się z wierzącymi i dodali im otuchy. – Slajd 24
25
Potem wyruszyli w dalszą drogę, do miast Amfipolis i Apolonii, a następnie do Tesaloniki. – Slajd 25
26
Slajd 26