Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł spotyka opętaną dziewczynę

Wróżka została uwolniona od złych mocy, które ją opętały.
1
Po tym, jak Paweł zobaczył w wizji Macedończyka, który błagał go o to, aby do nich przybył, Paweł, Sylas, Tymoteusz (i być może Łukasz) udali się do Filippi w Macedonii. – Slajd 1
2
Filippi było rozwijającym się miastem, kolonią rzymską z ruchliwym rynkiem i amfiteatrem. Tuż za miastem była rzeka, gdzie wierzący w Boga spotykali się na modlitwie. Paweł zwiastował napotkanym tam kobietom Dobrą Nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Jedna z nich, Lidia, uwierzyła i została ochrzczona. – Slajd 2
3
Grupa chrześcijan w Filippi zaczęła spotykać się w domu Lidii, a także na brzegu rzeki. – Slajd 3
4
Paweł, Sylas i Tymoteusz często wychodzili z miasta główną ulicą Filippi, Via Maris, by dołączyć do modlących się nad rzeką. – Slajd 4
5
W mieście zaś mieszkała niewolnica opętana przez złego ducha, który dał jej moc widzenia przyszłości. – Slajd 5
6
Jej panowie zarabiali dużo pieniędzy na tym, że ona przepowiadała ludziom przyszłość. – Slajd 6
7
Gdy Paweł i Sylas szli drogą w stronę rzeki, ta niewolnica poszła za nimi. – Slajd 7
8
Krzyczała za nami: „Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego! Oni głoszą wam drogę zbawienia!". – Slajd 8
9
A robiła to przez wiele dni. – Slajd 9
10
Regularnie wołała: „Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego!”. – Slajd 10
11
„Oni głoszą wam drogę zbawienia!”. – Slajd 11
12
Wreszcie zmęczony tym Paweł, zwrócił się do tego ducha i powiedział: – Slajd 12
13
„W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci wyjść z niej”. – Slajd 13
14
Zły duch natychmiast opuścił niewolnicę. – Slajd 14
15
Była teraz wolna od kontroli złego ducha. – Slajd 15
16
Ale nie miała już mocy przepowiadania ludziom przyszłości. – Slajd 16
17
Właściciele tej niewolnicy byli wściekli, że dziewczyna straciła swoje zdolności i nie będą mogli już na niej zarabiać. – Slajd 17
18
„Ci Żydzi zakłócają porządek publiczny w naszym mieście! Głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować” – krzyczeli właściciele niewolnicy wskazując na Pawła i jego towarzyszy. – Slajd 18
19
Paweł i Sylas zostali otoczeni przez wściekły tłum. – Slajd 19
20
Złapano ich i zaprowadzono do sędziów. – Slajd 20
21
Ci kazali wychłostać Pawła i Sylasa. Rózgi raz po raz uderzały w ich odsłonięte plecy. Następnie wtrącono ich do więzienia. – Slajd 21
22
Slajd 22