Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ptaki w Biblii – część 2

Zdjęcia ptaków wspomnianych w Biblii.
Przekazany przez FreeBibleimages
1
Dudek w Izraelu<br/>W Biblii wymieniony jest jako ptak nieczysty (Kapłańska 11:19; Powtórzonego Prawa 14:18).<br/>Foto: Henrike Mühlichen – Slajd 1
2
Czapla błękitna <br/>Czapla jest wymieniona w Biblii jako ptak nieczysty (Kapłańska 11:19; Powtórzonego Prawa 14:18). Hebrajska nazwa tego ptaka „anafah” odnosi  się do jego agresywnego usposobienia.<br/>Foto: Dennis Jarvis – Slajd 2
3
Kania ruda<br/>Biblia zalicza ją do ptaków nieczystych (Kapłańska 11:14; Powtórzonego Prawa 14:13). Jest szybującym, posiadającym świetny wzrok, ptakiem drapieżnym. Występuje w całym Izraelu.<br/>Foto: Tony Hisgett – Slajd 3
4
Strusie w Chay Bar Yotvata w Izraelu<br/>Ptak znany ze swojej chciwości i obżarstwa (Lamentacje 4:3).<br/>Foto: MathKnight – Slajd 4
5
Sowa faraona<br/>Jest to wielka sowa wymieniona w Księdze Kapłańskiej 11:17 oraz Powtórzonego Prawa 14:16. „Sowa piskliwa” lub „nocny potwór” jest użyta do zobrazowania zniszczenia Edomu (Izajasza 34:11).<br/>Foto: Tanaka Juuyoh – Slajd 5
6
Sowa mała<br/>Jest to mała sowa wymieniona w Księdze Kapłańskiej 11:17, Powtórzonego Prawa 14:16 oraz Psalmów 102:7.<br/>Foto: Artemy Voikhansky – Slajd 6
7
Kuropatwa w Jerozolimie<br/>Głos tego ptaka przypomina dzwonek, który wczesnym rankiem niesie się echem na pustynnych klifach Judei i w lasach Karmelu. Jest wspomniany w 1 Samuela 26:20 i Jeremiasza 17:11.<br/>Foto: RonAlmog – Slajd 7
8
Paw<br/>Ten ptak pochodzi z Indii. Został sprowadzony dla Salomona na jego statkach z Tarsziszu (1 Królewska 10:22; 2 Kronik 9:21) najprawdopodobniej z wybrzeża Malabar w Indiach.<br/>Foto: Jatin Sindhu – Slajd 8
9
Stado pelikanów<br/>Pelikany białe i dalmatyńskie często widywane są na wodach Merom i Jeziora Galilejskiego. Pelikan jest zaliczany w Biblii do ptaków nieczystych (Kapłańska 11:18; Powtórzonego Prawa 14:17). Jest  ptakiem olbrzymich rozmiarów, ma około 180 cm długości, a rozpiętość jego skrzydeł sięgać może nawet 350 cm.<br/>Foto: National Photo Collection of Israel – Slajd 9
10
Para dzikich gołębi na Karmelu<br/>Gołębie są wspomniane w Biblii jako ptaki na ofiarę, którą Abram złożył Panu (Rodzaju 15:9). Zostały one następnie wymienione wśród ofiar za grzech (Kapłańska 1:14, 12: 6). Ci, którzy nie mogli ofiarować Bogu baranka, mogli ofiarować dwa młode gołębie (Łukasza 2:24).<br/>Foto: Arie Tennbaum – Slajd 10
11
Przepiórka faraona<br/>Ptaki te występują w ogromnej liczbie na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Izraelici otrzymali cudowny zapas przepiórek na pustyni Synaj (Wyjścia 16:13) i w Kibrot-Hattaawa (Liczb 11:31, Psalmów 78:27).<br/>Foto: Guérin Nicolas – Slajd 11
12
Kruk<br/>W języku hebrajskim jego nazwa pochodzi od rdzenia Słowa oznaczającego „być czarnym” (Pieśń nad Pieśniami 5:11). Ptak wysłany przez Noego (Rodzaju 8:7) z arki. Istnieje osiem gatunków kruków w Izraelu i żadnego nie można było jeść (Kapłańska 11:15; Powtórzonego Prawa 14:14).<br/>Kruki żywią się głównie padliną, dlatego ich pokarm jest trudny do zdobycia (Hioba 38:41; Psalmów 147: 9). Kiedy atakują dzieci, jagnięta lub słabe zwierzęta, najpierw trafiają w oczy swoich ofiar (Przysłów 30:17).<br/>Bóg rozkazał krukom przynieść chleb i mięso Eliaszowi (1 Królewska 17:3–6).<br/>Foto: PxHere – Slajd 12
13
Dwa wróble (samczyki) w Izraelu<br/>Wróble są wymienione jako jedna z ofiar, która może być składana przez bardzo biednych ludzi. Były tanie do kupienia za niewiele ponad trzy grosze za ptaka. Zauważ, że za dwa wdowie grosze nie można było kupić ani jednego wróbla (Łukasza 12:6; Mateusza 10:29–31).<br/>Foto: נצח פרביאש – Slajd 13
14
Bocian biały<br/>W Izraelu występują dwa gatunki bociana: biały, rozproszony parami po całym kraju i czarny, który żyje w miejscach podmokłych, tworząc wielkie stada. Ptaki te okresowo migrują do Izraela pod koniec marca (Jeremiasza 8:7). Zachariasz nawiązuje do piękna i mocy skrzydeł bociana (Zachariasza 5:9).<br/>Foto: מינוזיג – MinoZig – Slajd 14
15
Bocian czarny<br/>W języku hebrajskim nazwa „bocian” oznacza „dobroć”, wskazując na charakter ptaka, który znany jest z jego przywiązania do młodych. <br/>Foto: מינוזיג – MinoZig – Slajd 15
16
Jaskółka<br/>Jaskółka należy do ptaków bardzo szybkich (Izajasza 38:14; Jeremiasza 8:7). W języku hebrajskim oznacza „ptaka wolności” (Psalmów 84:4; Przysłów 26:2).<br/>Foto: Maxpixel – Slajd 16
17
Ptaki nad Jeziorem Galilejskim<br/>Jezus powiedział: „Popatrzcie na ptaki pod niebem, nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą w spichlerzach, a wasz Ojciec, który jest w niebie, karmi je. Czy nie jesteście cenniejsi niż ptaki?” (Mateusza 6:26).<br/>Foto: Yehudit Garinkol – Slajd 17
18
Slajd 18