Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ptaki w Biblii – część 1

Zdjęcia ptaków wspomnianych w Biblii.
Przekazany przez FreeBibleimages
1
Gołębie w Jerozolimie<br/>W Biblii czytamy o tym, że gołąb przyniósł Noemu dobre wieści (Rodzaju 8:8–10); był też symbolem czystości (Psalm 68:13). <br/>Gołębica jest symbolem Ducha Świętego (Rodzaju 1:2; Mateusza 3:16; Marka 1:10; Łukasza 3:22; Jana 1:32), a także czułości i przywiązania (Pieśń nad Pieśniami 1:15, 2:14).<br/>Dawid, gdy cierpiał, żałował, że nie posiada skrzydeł gołębia i nie może odlecieć, aby odpocząć (Psalm 55:6–8).<br/>Foto: Russavia – Slajd 1
2
Turkawka w Parku Hayarkon,  w Tel Awiwie<br/>Turkawka była jednym z niewielu ptaków, które mogły być złożone w ofierze, jako że były czyste, zgodnie z tym, co mówi Prawo Mojżeszowe (Rodzaju 15:9; Kapłańska 5:7, 12:6; Łukasza 2:24).<br/>Foto: Alon Rozgovits – Slajd 2
3
Orzeł (sęp płowy) w Rezerwacie przyrody Gamla<br/>Jest znany z szybkiego lotu (Powtórzonego Prawa 28:49; 2 Samuela 1:23), wysokiego wzbijania się w powietrze (Hioba 39:27), siły (Psalm 103:5), budowania gniazd na dużych wysokościach (Jeremiasza 49:16) i bardzo dobrego wzroku (Hioba 39:27–30).<br/>Foto: Elad Saporta – Slajd 3
4
Orzeł (sęp płowy) nad Górą Karmel w Izraelu<br/>Orzeł jest także symbolem narodów, które Bóg posyła, aby przyniosły zniszczenie (Mateusza 24:28; Izajasza 46:11; Ezechiela 39:4; Powtórzonego Prawa 28:49; Jeremiasza 4:13, 48:40).<br/>Foto: Artemy Voikhansky – Slajd 4
5
Orlik grubodzioby w Izraelu<br/>Boża opieka nad Jego ludem jest podobna do orła szkolącego swoje młode w lataniu (Wyjścia 19:4; Powtórzonego Prawa 32:11–12).<br/>Foto: Greg Schechter – Slajd 5
6
Orzeł złoty<br/>Orzeł zrzuca swoje pióra na początku wiosny, jego nowe upierzenie powoduje, że wygląda jakby był młody (Psalm 103:5, Izajasza 40:31).<br/>Foto: 0x010C – Slajd 6
7
Sęp egipski nad górą Hermon w Izraelu<br/>W Izraelu można go spotkać tylko latem, znany jest również jako „kurczak faraona”. Jego nazwa pochodzi od rdzenia wyrazu oznaczającego „kochać”, prawdopodobnie dlatego, że samce czy samice nigdy nie rozstają się ze swoim towarzyszem (Kapłańska 11:18; Powtórzonego Prawa 14:17).<br/>Foto: מינוזיג – MinoZig – Slajd 7
8
Sęp nad górą Karmel w Izraelu<br/>Drapieżny ptak wyróżniający się szybkim lotem (Kapłańska 11:14), można go spotkać w dużej licznie w całym Izraelu, z wyjątkiem trzech zimowych miesięcy (Izajasza 34:15).<br/>Foto: Artemy Voikhansky – Slajd 8
9
Jastrząb – pustułka pustynna <br/>Hebrajskie słowo „jastrząb” obejmuje różne gatunki sokoła oraz pustułki (Kapłańska 11:16; Powtórzonego Prawa 14:15).<br/>Foto: מינוזיג – MinoZig – Slajd 9
10
Nocny jastrząb<br/>Występuje w Biblii tylko na liście nieczystych ptaków (Kapłańska 11:16;Powtórzonego Prawa 14:15). Jego nazwa pochodzi od rdzenia hebrajskiego słowa oznaczającego „drapać lub rozdzierać twarz”.<br/>Foto: Andreas Trepte – Slajd 10
11
Rybołów<br/>Ptak nieczysty zgodnie z prawem Mojżeszowym (Kapłańska 11:13; Powtórzonego Prawa 14:12).<br/>Foto: מינוזיג – MinoZig – Slajd 11
12
Kukułka w Izraelu<br/>Kukułka zwyczajna żywi się gadami i dużymi owadami, zimę spędza w Izraelu (Kapłańska 11:16; Powtórzonego Prawa 14:15). Niektórzy mówią, że woła „Jakuba” i nazywają ją „ptakiem Jakuba”.<br/>Foto: MPF – Slajd 12
13
Żuraw pospolity<br/>Ptak wędrowny, dobrze znany w Izraelu (Izajasza 38:14; Jeremiasza 8:7). Ma wybitnie donośny głos, a jego krzyk jest ochrypły i melancholijny.<br/>Foto: Greg Schechter – Slajd 13
14
Kormoran<br/>W języku hebrajskim słowo „kormoran” oznacza „nurkować” lub „rzucać się w dół” i należy do tej samej grupy co pelikan. Jest wymieniony w Biblii wśród nieczystych ptaków (Kapłańska 11:17; Powtórzonego Prawa 14:17).<br/>Foto: Bengt Nyman – Slajd 14
15
Kura z kurczętami<br/>Kury były powszechne wśród Żydów w Izraelu (Mateusza 23:37;Łukasza 13:34). Kura jest wspomniana w Biblii tylko we fragmentach, w których Jezus rozpacza nad zbliżającym się zniszczeniem Jerozolimy.<br/>Foto: Fir0002 – Slajd 15
16
Kogut w Centrum Zoologicznym w Tel Awiwie<br/>Kogut stał się symbolem zdrady Jezusa przez Piotra (Mateusza 26:34; Marka 14:30; Łukasza 22:34;Jana 13:38).<br/>Foto: Staselnik – Slajd 16
17
Slajd 17