Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

New Harvest Min. Int. Inc.

Siedemdziesiąt zdjęć odnoszących się do Bożych obietnic odkupienia ludzi. [więcej...]New Harvest Ministries International przedstawiła historię Bożych obietnic odkupienia w 70 obrazach i fragmentach Biblii. Wszystkie wskazują na Jezusa (patrz: Konspekt). Możesz użyć wszystkich lub wybranych zdjęć. [strona Internetowa]