Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Historie z Księgi Rodzaju: Józef

Najważniejsze wydarzenia w historii Józefa.
Przekazany przez Wycliffe Rosja
1
Józef otrzymał od swojego ojca Jakuba ozdobny płaszcz. Ojciec faworyzował go. Kiedy Józef opowiedział o swoich snach, w których cała jego rodzina kłania się mu, bracia stali się zazdrośni. Spiskowali i sprzedali go jako niewolnika do Egiptu. Potem oszukuli ojca, że ​​Józef został zabity przez dzikie zwierzę.<br/>(Rodzaju 36) – Slajd 1
2
Józef został niewolnikiem Potifara i był odpowiedzialny za prowadzenie domu swojego pana. Potem został fałszywie oskarżony przez żonę Potifara i trafił do więzienia.<br/>(Rodzaju 39) – Slajd 2
3
Kiedy był w więzieniu, dobrze wytłumaczył sny piekarza i podczaszego.<br/>(Rodzaju 40) – Slajd 3
4
Józef objaśnił sny faraona, a następnie został awansowany na zarządcę Egiptu. Przez siedem urodzajnych lat kazał gromadzić plony. Kiedy na ziemi zapanował głód, Józef sprzedawał ludziom jedzenie. Jego ojciec, Izaak, wysłał do Egiptu wszystkich swoich synów oprócz Beniamina, aby kupili zboże. Józef rozpoznał swoich braci, ale oni go nie poznali.<br/>(Rodzaju 41–42) – Slajd 4
5
Bracia wrócili po więcej zboża i zabrali ze sobą Beniamina. Tak jak zapowiadały sny, złożyli Józefowi pokłon. W końcu brat ujawnił swoją tożsamość. Jakub zostaje zabrany do Egiptu, aby spotkać się z Józefem.<br/>(Rodzaju 43–50) – Slajd 5
6
Slajd 6