Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Historie z Ewangelii: Część 1

Obrazy przedstawiające wydarzenia z życia Jezusa.
Przekazany przez Wycliffe Rosja
1
Pasterze na polach betlejemskich usłyszeli nowinę o narodzinach Zbawiciela.<br/>(Łukasza 2:8–20) – Slajd 1
2
Jezus był kuszony na pustyni.<br/>(Mateusza 4:1–11; Łukasza 4:1–14) – Slajd 2
3
Kiedy rybacy posłuchali Jezusa i zarzucili sieci po drugiej stronie łodzi, złowili wiele ryb.<br/>(Łukasza 5:1–11) – Slajd 3
4
Kiedy Jezus rozkazał burzy uspokoić się,  wiatr i fale posłuchały Go.<br/>(Mateusza 8:23–27; Marka 4:35–41; Łukasza 8:22–25) – Slajd 4
5
Jezus nakazał legionowi demonów opuścić opętanego człowieka.<br/>(Mateusza 8:28–34; Marka 5:5–20; Łukasza 8:26–39) – Slajd 5
6
Jezus nakarmił pięć tysięcy mężczyzn oraz kobiety i dzieci pięcioma chlebami i dwiema rybami.<br/>(Jana 6:1–13) – Slajd 6
7
Jezus zabrał na szczyt góry Piotra, Jakuba i Jana, aby się modlić. Tam został przemieniony.<br/>(Mateusza 17:1–13, Marka 9:2–13; Łukasza 9:28–37) – Slajd 7
8
Slajd 8