Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Historie z księgi Rodzaju: Od stworzenia do wieży Babel

Wydarzenia opisane w pierwszych rozdziałach księgi Rodzaju.
Przekazany przez Wycliffe Rosja
1
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię oraz wszystko, co w nich jest (Rodzaju 1:1–2:2). – Slajd 1
2
Bóg stworzył też mężczyznę i kobietę na swój obraz (Rodzaju 2). – Slajd 2
3
Bóg zabronił Adamowi i Ewie jeść z drzewa poznania dobra i zła. Wąż skusił Ewę, by była nieposłuszna Bogu, a ona namówiła Adama, aby zrobił to samo. Przez ten akt nieposłuszeństwa grzech i śmierć weszły na świat (Rodzaju 3). – Slajd 3
4
Adam i Ewa mieli dwóch synów: Kaina i Abla. Kiedy Bóg przyjął ofiarę Abla z pierworodnych zwierząt jego stada, ale nie przyjął ofiary Kaina z plonów ziemi, ten zazdrościł bratu i zabił go (Rodzaju 4). – Slajd 4
5
Ludzie stali się niezwykle źli, dlatego Bóg postanowił ich wszystkich zniszczyć zsyłając potop. Jednak Noe i jego rodzina byli posłuszni Bogu, więc Pan kazał Noemu zbudować bardzo duży statek. Potem Noe wprowadził do niego wszystkie żyjące stworzenia, aby uratować je od zagłady. Noe, jego rodzina i zwierzęta na pokładzie arki byli jedynymi, którzy przeżyli potop (Rodzaju 6–9). – Slajd 5
6
Liczba potomków Noego wzrosła. Kierowani pychą, w miejscu zwanym Babel zaczęli budować wieżę, która miała dosięgnąć nieba. Jednak Bóg wprowadził zamieszanie wśród budowniczych. Sprawił, że zaczęli mówić różnymi językami i nie rozumieli się wzajemnie. Rozstali się i rozprzestrzenili po całym świecie (Rodzaju 10–11). – Slajd 6
7
Slajd 7