Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Historie z Księgi Rodzaju: Abraham, Izaak i Jakub

Wydarzenia z życia Abrahama i jego rodziny.
Przekazany przez Wycliffe Rosja
1
Abram (później nazwany Abrahamem) został przez Boga wezwany do opuszczenia Ur i udania się do Kanaanu. Bóg obiecał mu, że zostanie ojcem wielkiego narodu. Ale Abram i jego żona Sara pozostawali bezdzietni (Rodzaju 11–15). – Slajd 1
2
Abram miał syna ze służącą Sary – Hagar. Nadał mu imię Izmael (Rodzaju 16–20). – Slajd 2
3
Bóg dotrzymał obietnicy danej Abrahamowi. Sara urodziła syna, którego nazwano Izaak (Rodzaju 21). – Slajd 3
4
Bóg sprawdził wiarę Abrahama, każąc mu złożyć w ofierze swojego syna. Abraham uczynił ten krok wiary. Bóg jednak zatrzymał go i ostatecznie Abraham złożył w ofierze baranka, w którego zaopatrzył go Pan (Rodzaju 22). – Slajd 4
5
Izaak dorósł i Abraham wysłał swojego sługę z zadaniem znalezienia żony dla niego. Izaak poślubił Rebekę. Mieli dwóch synów, bliźniaków: Ezawa i Jakuba.<br/>Jakub wyłudził od Izaaka błogosławieństwo. Potem uciekł przed gniewem swojego brata i zamieszkał z rodziną Labana (Rodzaju 23–28). – Slajd 5
6
Laban oszukał Jakuba i zamiast Racheli, dał mu za żonę Leę, jej starszą siostrę. Jakub pracował kolejne siedem lat za swoją żonę Rachelę. Kiedy już miał własne stada owiec, wyruszył w drogę do Kanaanu. Po drodze spotkał Ezawa. Jakub miał dwunastu synów i dożył 143 lat (Rodzaju 29–36). – Slajd 6
7
Slajd 7