Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uboga wdowa

Wdowa, która oddała wszystko, co miała.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jezus usiadł w świątyni w Jerozolimie naprzeciw skarbony i zaczął się przyglądać ludziom, którzy wrzucali pieniądze do dużych złotych mis w kształcie trąby i słyszał, jak monety wpadają do wielkich skrzyń pod spodem. (W świątyni było 13 takich skrzyń). – Slajd 1
2
Wielu bogatych wrzucało tam na pokaz wielkie sumy pieniędzy. (Jezus przy innej okazji mówił o obłudnikach, którzy rozgłaszali wszem i wobec, kiedy dawali jałmużnę – Mateusza 6:2). – Slajd 2
3
Przyszła tam też pewna biedna wdowa, która wrzuciła bardzo małą sumę pieniędzy – dwie drobne monety. (Mała miedziana moneta została nazwana leptonem i była najmniej wartościową monetą w obiegu. Kobieta była zobowiązana do wrzucenia tylko jednego leptona, ale ofiarowała dwa). – Slajd 3
4
Wtedy Jezus wezwał swoich uczniów i powiedział: „Zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy”. – Slajd 4
5
„Bo oni dali część z tego, co mieli w nadmiarze, a ona pomimo swej nędzy ofiarowała wszystko, co miała na życie”. – Slajd 5
6
Slajd 6