Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Męczeńska śmierć Szczepana

Szczepan, który został wybrany na diakona, umiera śmiercią męczeńską.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Wierzący troszczyli się o wdowy i dbali o to, by miały co jeść. Ci, którzy mówili po grecku, narzekali jednak, że wierzący, mówiący po hebrajsku, pomijają ich wdowy przy codziennym podziale żywności. Apostołowie zebrali się, aby to rozpatrzyć. – Slajd 1
2
Stwierdzili, że nie byłoby to właściwe, gdyby oni zaniedbywali głoszenie Słowa Bożego, a zajęli się rozdzielaniem żywności. – Slajd 2
3
„Wybierzcie spośród siebie siedmiu mężczyzn, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. Im powierzymy to zajęcie, my zaś całkowicie poświęcimy się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego” – postanowili apostołowie. – Slajd 3
4
Wybrano Szczepana – człowieka o wyjątkowej wierze i pełnego Ducha Świętego, a także Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja. Apostołowie modlili się o nich, kładąc na nich ręce i zlecając im służbę pomagania innym. – Slajd 4
5
Wszyscy byli zadowoleni i diakoni rozpoczęli swoją pracę. Apostołowie zaś kontynuowali swoje zadanie i coraz więcej ludzi słyszało o Jezusie. – Slajd 5
6
Także bardzo duża grupa kapłanów uwierzyła w Pana Jezusa. – Slajd 6
7
Szczepan, jeden z diakonów, dokonywał wielu cudów w imieniu Jezusa. <br/> – Slajd 7
8
Żydzi z Północnej Afryki, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie Pana Jezusa zaczęli z nim dyskutować. Nie byli jednak w stanie dorównać jego mądrości i Duchowi, pod wpływem którego przemawiał. – Slajd 8
9
Podstawili zatem fałszywych świadków, którzy mówili: „Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu”. – Slajd 9
10
Szczepan został aresztowany i przyprowadzony przed przywódców Rady Najwyższej, czyli Sanhedrynu. – Slajd 10
11
Wtedy znów fałszywi świadkowie zeznali: „Ten człowiek ciągle bluźni przeciwko świątyni i Prawu Mojżeszowemu. Słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał”. – Slajd 11
12
Wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli jego twarz podobną do oblicza anioła.  Wtedy Najwyższy Kapłan zapytał: „Czy to prawda?”. – Slajd 12
13
Szczepan wyjaśnił, że Żydzi nie chcieli słuchać tego, co Mojżesz i prorocy zapowiadali o Zbawicielu posłanym przez Boga. Zaparli się i zabili  Pana Jezusa. Kiedy przywódcy żydowscy to usłyszeli, wpadli w złość. – Slajd 13
14
Szczepan, pełen Ducha Świętego, wpatrywał się w niebo i zobaczył chwałę Boga oraz Pana Jezusa stojącego po Jego prawej stronie, więc powiedział: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. Wtedy członkowie Rady Najwyższej zaczęli głośno krzyczeć, zatkali swoje uszy, rzucili się na niego i wypchnęli go poza miasto. – Slajd 14
15
Zdjęli swoje płaszcze i zostawili je do pilnowania człowiekowi, który miał na imię Szaweł. Potem zaczęli rzucać w Szczepana kamieniami. – Slajd 15
16
Gdy rzucali kamieniami, Szczepan modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego”. Potem upadł na kolana i zawołał: „Panie, nie policz im tego grzechu”. – Slajd 16
17
Po tej modlitwie umarł. Szczepan był pierwszym chrześcijaninem, który umarł śmiercią męczeńską. – Slajd 17
18
Slajd 18