Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Bóg daje Salomonowi mądrość

Salomon pokazuje mądrość, którą otrzymał od Boga i sprawiedliwie rozstrzyga spór pomiędzy dwiema kobietami.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Salomon został królem, udał się do Gibeonu, gdzie znajdował się Namiot Zgromadzenia. – Slajd 1
2
Tam złożył Bogu tysiąc ofiar całopalnych. Tej nocy Bóg ukazał się Salomonowi we śnie i powiedział: „Proś, o co chcesz, a dam tobie”. – Slajd 2
3
Salomon powiedział: „Okazałeś wielką łaskę mojemu ojcu Dawidowi, a mnie ustanowiłeś jego następcą. Uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym, jak pył na ziemi. Obdarz mnie więc mądrością i wiedzą, abym umiał rządzić tym ludem. Któż bowiem zdoła sądzić ten Twój wielki lud?”. – Slajd 3
4
A Bóg odpowiedział Salomonowi: „Ponieważ nie prosiłeś o bogactwa, sławę, śmierć swoich wrogów ani o długie życie, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i umiejętność, abyś mógł sądzić Mój lud, dlatego daję ci mądrość i wiedzę”. – Slajd 4
5
„A ponadto jeszcze bogactwa, skarby i sławę tak wielkie, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą ani z tych, którzy po tobie nastąpią”. – Slajd 5
6
„A jeśli będziesz kroczył Moimi drogami oraz przestrzegał Moich praw i przykazań, podobnie jak twój ojciec Dawid, to obdarzę cię również długim życiem”. – Slajd 6
7
Salomon obudził się i wrócił do Jerozolimy. Tam stanął przed Arką Przymierza i złożył Panu ofiary. – Slajd 7
8
Jakiś czas później do króla przyszły dwie nierządne kobiety, aby je rozsądził. Jedna z nich powiedziała: „Ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Gdy rodziłam, byłam sama z nią w mieszkaniu. Po trzech dniach urodziła również ta kobieta. Byłyśmy razem, nikogo obcego nie było z nami w domu”. – Slajd 8
9
„W nocy umarł syn tej kobiety, bo przygniotła go sobą. Wstała więc w środku nocy i zabrała mojego syna, przyłożyła go do swoich piersi, a swojego zmarłego syna przyłożyła do moich. Kiedy wstałam rano, aby nakarmić syna, zauważyłam, że dziecko nie żyje! Gdy jednak przyjrzałam mu się dokładniej, odkryłam, że to nie jest mój syn, którego urodziłam”. <br/>Na to odezwała się ta druga kobieta: „Nie! To mój syn żyje, a twój jest martwy!”. – Slajd 9
10
Wtedy głos zabrał król: „Jedna mówi: Moim synem jest żywe dziecko, a twoim synem martwe! Druga mówi: Nieprawda! To twój syn jest martwy, a mój syn żyje!”. Potem król rozkazał, aby przyniesiono mu miecz. – Slajd 10
11
Salomon rozkazał: „Przetnijcie żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej!”. – Slajd 11
12
Wtedy w kobiecie, której synem był ten żywy, wezbrała matczyna miłość i zawołała do króla: „Błagam cię, panie! Dajcie jej to żywe dziecko, tylko go nie zabijajcie!”. Druga natomiast zawołała: „Niech nie będzie ani moje, ani twoje! Rozetnijcie je!”. – Slajd 12
13
Wtedy król rozkazał: „Dajcie tej pierwszej kobiecie żywe dziecko, bo ona jest jego matką. Nie zabijajcie go!”. Kiedy Izraelici usłyszeli o tym wyroku, nabrali wielkiego szacunku dla króla, bo wiedzieli, że posiada on Bożą mądrość do sprawowania sądów. – Slajd 13
14
Slajd 14