Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Salomon buduje świątynię

Król Salomon wybudował świątynię. Materiały na jej budowę zebrał król Dawid.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Bóg nie pozwolił królowi Dawidowi wybudować świątyni, bo był człowiekiem uwikłanym w wojny. Dawid jednak przygotował ziemię pod budowę świątyni i zgromadził materiały potrzebne do jej budowy. – Slajd 1
2
Przed śmiercią król Dawid przekazał Salomonowi plany i wskazówki dotyczące budowy świątyni. Powiedział: „Bądź mocny i dzielny! Nie bój się i nie ulegaj strachowi! Wstań i działaj, a Pan niech będzie z tobą!”. – Slajd 2
3
Kiedy Salomon został królem, zaczął sprowadzać drogie drewno od króla Chirama z Tyru. 30 tysięcy robotników było zaangażowanych w sprowadzanie drewna z Libanu. Drogą morską sprowadzano do Jafy drewno cedrowe i cyprysowe. – Slajd 3
4
Później przewożono je do Jerozolimy. – Slajd 4
5
Salomon wyznaczył 70 tysięcy tragarzy i 80 tysięcy kamieniarzy w górach oraz 3 tysiące 300 nadzorców. Świątynię budowano z kamieni ociosanych już w kamieniołomach, dlatego podczas budowy nie było słychać młotów, siekier ani żadnych narzędzi żelaznych. – Slajd 5
6
Świątynia miała 27 m długości, 9 m szerokości i 14 m wysokości. Ściany wewnętrzne pokryte były deskami cedrowymi, ozdobionymi płaskorzeźbami cherubów, gałęzi palmowych i rozwiniętych kielichów kwiatowych. – Slajd 6
7
Wnętrze świątyni wyłożone było szczerym złotem. Również podłoga była pokryta złotem od wewnątrz i na zewnątrz. Ze złota zrobiono także ołtarz, stół na chleby pokładne, świeczniki i inne meble. – Slajd 7
8
W świątyni znajdowały się ozdoby w kształcie kwiatów, ogromne złote cheruby, szczypce, złoty basen, kadzie, kotły, łopaty, widełki, noże, czarki i popielnice. Salomon wniósł też do świątyni dary swojego ojca Dawida: srebro, złoto i naczynia. – Slajd 8
9
Od króla Chirama z Tyru sprowadzono najznamienitszych rzemieślników pracujących w brązie. Mieli oni wykonać dwie kolumny z brązu, stojące przed wejściem. Na dwunastu bykach z brązu stała kadź wyobrażająca morze. Przed wejściem znajdowało się również dziesięć brązowych wanien. Budowa świątyni trwała siedem lat. – Slajd 9
10
Starsi Izraela i ogromny tłum zgromadzili się na święto, aby być świadkami wniesienia Arki Przymierza do świątyni. – Slajd 10
11
Postawiono ją w miejscu najświętszym pod skrzydłami cherubów. – Slajd 11
12
Kiedy kapłani wychodzili z miejsca świętego, świątynia wypełniła się obłokiem chwały Pana tak potężnym, że kapłani nie mogli ustać na nogach, aby pełnić swoją służbę. – Slajd 12
13
Salomon błogosławił lud i wielbił Boga: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który wypełnił to, co przyrzekł memu ojcu Dawidowi. Zgodnie z obietnicą Pana zasiadłem na tronie Izraela i zbudowałem świątynię dla Pana, Boga Izraela”. – Slajd 13
14
Król stał przed ołtarzem z podniesionymi rękami, potem uklęknął i modlił się: „Panie! Niech Twoje oczy będą zwrócone w dzień i w nocy na tę świątynię. Wysłuchaj błagań Twojego ludu. Wysłuchaj i przebacz!”. Potem Salomon zwrócił się do ludzi: „Niech Pan, nasz Bóg, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, niech nas nie opuści ani nie odrzuci. Niech nakłoni nasze serca ku sobie, abyśmy kroczyli wszystkimi Jego drogami i przestrzegali Jego przykazań”. Potem złożono ofiarę z 22 tysięcy bydła i 120 tysięcy owiec i kóz. – Slajd 14
15
Kiedy Salomon wybudował świątynię i pałac dla siebie, Bóg przemówił do niego: „Poświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś, aby odtąd moje imię zawsze w niej przebywało. Jeśli zatem będziesz postępował wobec Mnie z pełnym oddaniem, to umocnię twoją władzę na wieki i nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela”. – Slajd 15
16
„Lecz jeśli wy lub wasi synowie odwrócicie się i przestaniecie kroczyć za Mną, a będziecie służyć innym bogom, to usunę Izraela z ziemi, którą mu dałem. Ta świątynia zaś stanie się kupą gruzów”. – Slajd 16
17
Slajd 17