Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Koronacja Salomona

Adoniasz uknuł spisek chcąc zostać królem po Dawidzie. Ten jednak wybrał Salomona.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy król Dawid był już stary i słaby, wybrano kobietę o imieniu Abiszag, aby się nim opiekowała. Dawid miał wielu synów z kilkoma swoimi żonami, ale obiecał Batszebie, matce Salomona, że to właśnie jej syn odziedziczy królestwo. – Slajd 1
2
Jednak Adoniasz, syn Dawida, młodszy brat Absaloma, dostrzegł sposobność zostania królem. Przygotował rydwany i konie oraz 50 mężczyzn, którzy mieli przed nim biec. – Slajd 2
3
Wsparli go w tym dowódca armii Joab oraz kapłan Abiatar. Wierni zaś Dawidowi pozostali kapłan Sadok, Benajasz, prorok Natan oraz najważniejsi dowódcy wojska. Adoniasz udał się do kamienia Zochelet, blisko źródła Rogel, aby złożyć ofiarę. – Slajd 3
4
Zaprosił wszystkich braci, synów królewskich, oprócz Salomona, a z dworzan królewskich z Judy wszystkich poza prorokiem Natanem, Benajaszem oraz dowódcami wojska. – Slajd 4
5
Kiedy prorok Natan dowiedział się o tym, poszedł do Batszeby, aby ostrzec ją przed niebezpieczeństwem, jakie zagraża jej i Salomonowi. Natan doradził jej, aby poszła do króla Dawida i zapytała: „Królu, mój panie, czy nie obiecałeś, że Salomon obejmie po tobie władzę? Dlaczego więc królem został Adoniasz?”. – Slajd 5
6
Batszeba poszła do króla, który był już bardzo stary i pokłoniła się mu. Powiedziała o tym, że Adoniasz obwołał się królem i ma poparcie Joaba oraz innych dworzan. Prosiła króla, aby obwieścił Izraelowi, kogo wybrał na swego następcę. Kiedy jeszcze to mówiła, przybył Natan i potwierdził jej słowa. – Slajd 6
7
Król Dawid przywołał więc kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, rozkazał posadzić Salomona na swojej mulicy i zawieźć do źródła Gichon. – Slajd 7
8
Kiedy Salomon przybył do Gichonu, kapłan Sadok namaścił go tam na króla. Potem zadęto na rogu i wzniesiono okrzyk: „Niech żyje król Salomon!”. – Slajd 8
9
Ludzie grali na fletach i okazywali tak wielką radość, że ziemia prawie pękała od ich okrzyków. Usłyszał to Adoniasz i jego towarzysze. Byli w dolinie Cedronu i właśnie zakończyli swą ucztę. Na początku myśleli, że to coś dla nich pomyślnego. – Slajd 9
10
Później jednak Jonatan, syn kapłana Abiatara, doniósł im, że Salomon został namaszczony na króla i zasiadł na tronie. Dostojnicy błogosławili Dawida, a ten powiedział: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który pozwolił mi dzisiaj oglądać mojego następcę zasiadającego na tronie!”. Kiedy usłyszeli o tym goście Adoniasza, wpadli w popłoch i uciekli. – Slajd 10
11
Adoniasz zląkł się Salomona, poszedł do Namiotu Spotkania i mocno uchwycił się rogów ołtarza, błagając o życie. Wtedy Salomon powiedział: „Jeśli okaże się człowiekiem uczciwym, włos mu z głowy nie spadnie, jeśli natomiast będzie coś knuł, to umrze!”. – Slajd 11
12
Król Salomon posłał po Adoniasza. Kiedy ten przyszedł, oddał królowi pokłon. Salomon zaś rozkazał: „Idź do domu!”. – Slajd 12
13
Przed śmiercią Dawid powiedział do Salomona: „Bądź mocny i postępuj, jak przystało na mężczyznę!  Przestrzegaj Jego przykazań, a będzie ci się powodziło!”. Przypomniał mu również obietnicę, jaką otrzymał od Boga: „Jeśli twoi synowie z całego serca i z całej duszy będą Mi wierni w swoim postępowaniu, to nie zabraknie w Izraelu następcy tronu z twojego rodu”. – Slajd 13
14
Gdy Dawid umarł, został pochowany w Jerozolimie, zwanej również Miastem Dawida. Władza Salomona natomiast umocniła się, a on rozprawił się ze swoimi wrogami, zwolennikami Adoniasza. – Slajd 14
15
Slajd 15