Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ostatnie dni króla Saula

Saul jest nieposłuszny Bogu. Radzi się wróżki, a potem ginie w bitwie.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Prorok Samuel umarł w podeszłym wieku i został pogrzebany w swoim rodzinnym mieście, Rama. Jakiś czas później Filistyni znów wszczęli wojnę z Izraelem. – Slajd 1
2
Filistyni zebrali swoje armie niedaleko Szunem.<br/> – Slajd 2
3
Król Saul wyruszył z wojskami, aby bronić kraju. Cała armia izraelska zebrała się na wzgórzach Gilboa, ale kiedy Saul zobaczył Filistynów, to bardzo się przestraszył.<br/> – Slajd 3
4
Saul pytał Boga, jaka jest Jego wola w tym względzie, ale nie otrzymał odpowiedzi. Dlatego też podjął głupią decyzję, aby uczynić coś, czego Bóg surowo zabronił – odwiedzić osobę, która wywoływała duchy.<br/> – Slajd 4
5
Wcześniej król Saul wytępił w Izraelu wszystkich wywołujących duchy. Jednak jego słudzy wiedzieli, że w Endor mieszkała pewna wróżka. – Slajd 5
6
Król Saul przebrał się i wyruszył w drogę, aby ją odwiedzić.<br/> – Slajd 6
7
Saul powiedział do niej: „Powróż mi, proszę, przez ducha pewnego zmarłego i wywołaj mi tego, którego ci wskażę". Kobieta była jednak ostrożna i bała się, że to jakiś podstęp, dlatego powiedziała: „Wiesz chyba, że król surowo tego zabronił i wytępił wszystkich wywołujących duchy”.<br/> – Slajd 7
8
Saul obiecał jej jednak, że zapewni jej bezpieczeństwo. Potem Saul kazał jej, aby przywołała ducha proroka Samuela. Kiedy Saul usłyszał głos Samuela, to powiedział: „Jestem w ciężkiej niedoli, Samuelu. Powiedz, co mam czynić”.<br/> – Slajd 8
9
Samuel odpowiedział: „Ponieważ nie byłeś posłuszny Pan, On odebrał ci władzę królewską i przekazał ją Dawidowi. Filistyni pokonają cię i jutro ty i twoi synowie będziecie ze mną”.<br/> – Slajd 9
10
Dokładnie tak, jak powiedział Samuel, następnego dnia Filistyni pokonali Izraelitów. Wielu zginęło, a reszta uciekła. Wrogowie złapali synów Saula, włącznie z Jonatanem, i zabili ich. – Slajd 10
11
Saul został poważnie zraniony strzałą. A ponieważ nie chciał być złapany przez wrogów, to poprosił swego giermka, aby go dobił. Ten jednak odmówił. Wtedy Saul sam rzucił się na swój miecz. – Slajd 11
12
Następnego dnia Filistyni znaleźli ciała Saula i jego synów i powiesili ich zwłoki na murze miejskim w Bet–Szean. – Slajd 12
13
Kiedy Izraelici mieszkający w Jabesz usłyszeli o tym, niektórzy najbardziej odważni, udali się do Bet–Szean i zabrali ciała zabitych. – Slajd 13
14
Pochowali króla Saula i jego synów w pod wielkim drzewem w Jabesz.<br/> – Slajd 14
15
Dawid odprawił żałobę po Saulu i Jonatanie, a później przeniósł się do Hebronu. Mieszkańcy Judy przyszli do niego i namaścili go na króla nad swoim plemieniem. Później Dawid został namaszczony na króla nad pozostałymi plemionami Izraela. – Slajd 15
16
Slajd 16