Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Król Saul walczy z Amalekitami

Król Saul pokonuje Amalekitów i jest nieposłuszny Bogu.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Saul miał 30 lat, kiedy został królem. Zebrał armię, aby obronić Izraelitów przed najazdami Filistynów. Każdy silny i odważny wojownik należał do jego wojska. – Slajd 1
2
Pewnego dnia Samuel przybył do Saula z wiadomością od Boga: „Pan zamierza całkowicie wytępić Amalekitów za to, że atakowali i zabijali Izraelitów, kiedy Mojżesz prowadził ich po pustyni. Wyrusz więc teraz i pobij ich. Nie oszczędzaj nikogo, lecz zadaj śmierć wszystkim ludziom oraz ich bydłu”. – Slajd 2
3
Saul zebrał swoje wojska w Telaim, a należało do nich 200 000 żołnierzy. – Slajd 3
4
Armia Izraela wyruszyła na południe, w kierunku terytorium wrogów. Po drodze żołnierze ostrzegli Kenitów, którzy zamieszkiwali w ich pobliżu, aby opuścili ziemie Amalekitów i odeszli. W ten sposób mieli być uratowani, gdyż okazali życzliwość Izraelitom w czasie ich wędrówki z Egiptu.<br/> – Slajd 4
5
Król Saul i jego armia przygotowali  w wąwozie zasadzkę na Amalekitów. – Slajd 5
6
Później Izraelici zaatakowali wrogów, tak jak nakazał Bóg. – Slajd 6
7
Kiedy Amalekici zaczęli uciekać, Saul ze swoją armią gonili ich aż do granicy z Egiptem. Prawie nikt nie został oszczędzony. – Slajd 7
8
Saul i lud ulitowali się jednak nad Agagiem, królem Amalekitów. Byli nieposłuszni Bogu, oszczędzili króla i zabrali go jako więźnia. – Slajd 8
9
Izraelici pozabijali wszelkie chude i chore sztuki bydła i owiec. Wbrew woli Boga, zabrali jednak najlepsze. Część z nich chcieli złożyć Bogu w ofierze, a inne zostawić sobie, jako łup wojenny. – Slajd 9
10
Wtedy Pan powiedział do Samuela: „Żałuję, że Saula ustanowiłem królem, bo odwrócił się ode mnie i nie wypełnił moich poleceń”. – Slajd 10
11
Rozgniewało to Samuela tak, że całą noc wołał do Pana. – Slajd 11
12
Wczesnym rankiem Samuel poszedł spotkać się z Saulem. Dowiedział się jednak, że Saul odszedł do Karmelu, gdzie postawił sobie pomnik, stamtąd zaś udał się do Gilgal. – Slajd 12
13
Kiedy Samuel odnalazł Saula, król powiedział:  „Wypełniłem wszystkie polecenia Pana”. Wtedy Samuel zapytał: „A co to za beczenie owiec i ryk bydła, który słyszę?”. – Slajd 13
14
Saul wyjaśnił, że większość bydła Amalekitów została wybita, a tylko najlepsze zachowano na ofiarę Bogu. Wtedy Samuel odpowiedział: „Bóg dał ci zadanie, abyś zupełnie wytępił tych grzesznych Amalekitów. Czemu więc nie posłuchałeś rozkazu Pana?”. – Slajd 14
15
„Ależ ja go usłuchałem, przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów i pozabijałem wszystkich z jego ludu. Żołnierze zabrali dorodne okazy bydła, a najlepsze z nich mają złożyć w ofierze Bogu”, sprzeciwił się Saul. – Slajd 15
16
Samuel odpowiedział: „Czy milsze są dla Pana całopalenia i ofiary niż posłuszeństwo Jego rozkazom? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Nieposłuszeństwo jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz już królem”. Wtedy  Saul odpowiedział Samuelowi: „Zgrzeszyłem. Nie byłem posłuszny rozkazom Pana ani twoim słowom. Bałem się ludzi i posłuchałem ich głosu”. <br/> – Slajd 16
17
Kiedy Samuel odwrócił się i chciał odejść, Saul chwycił skraj jego płaszcza i ten się rozdarł. Samuel zaś powiedział do niego: „Dziś Bóg odebrał ci panowanie nad Izraelem i powierzył je komuś innemu, lepszemu od ciebie”. Później Samuel sam zabił Agaga, króla Amalekitów.<br/> – Slajd 17
18
Samuel wrócił do swojego domu i nigdy już nie spotkał się z Saulem. – Slajd 18
19
Slajd 19