Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Namaszczenie Saula na króla

Samuel namaścił Saula na króla nad Izraelem.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Samuel prowadził lud i udzielał mu wskazówek zgodnie z Bożym Prawem. Zawsze pytał Boga, co ma robić. Kiedy się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów – Joela i Abiasza. – Slajd 1
2
Joel i Abiasz byli sędziami w Beer-Szebie. Nie byli jednak posłuszni Bożemu Prawu, byli nieuczciwi i przyjmowali łapówki. Ludzie zaczęli narzekać na ich niesprawiedliwość. Dlatego starsi Izraela zebrali się i przyszli do Samuela do Ramy. – Slajd 2
3
„Ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują już tak, jak ty. Ustanów nam króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów”, powiedzieli do Samuela. Samuelowi nie podobała się ta prośba. Modlił się więc do Pana, a Bóg mu odpowiedział: „Lud nie wzgardził tobą, ale mną jako królem”. Potem Samuel ostrzegł lud przed konsekwencjami posiadania króla. – Slajd 3
4
„Król weźmie niektórych waszych synów do wojska, innym każe pracować na polu lub być jego rzemieślnikami. Wasze córki będą wytwarzać dla niego perfumy, gotować i piec. Król będzie zabierał dziesiątą część waszych plonów i trzody, a wy sami staniecie się jego niewolnikami. Wtedy będziecie zanosić skargi na waszego króla, ale Pan was nie wysłucha”. W ten sposób Samuel ostrzegał swój lud, ale oni go nie posłuchali i domagali się króla: „To nic. Niech zapanuje nad nami król! Chcemy być jak wszystkie inne narody, ich królowie przewodzą nimi i prowadzą ich wojny”. – Slajd 4
5
Samuel powtórzył Panu wszystkie żądania ludu, a Bóg mu odpowiedział: „Posłuchaj ich. Ustanów im króla”. – Slajd 5
6
Samuel powiedział do Izraelitów: „Niech każdy wróci do swojego miasta!”.<br/> – Slajd 6
7
W plemieniu Beniamina był pewien człowiek o imieniu Kisz. Miał on syna Saula, który był przystojnym młodym mężczyzną, wyższym o głowę od pozostałych Izraelitów. Pewnego razu Kiszowi zaginęły oślice. Poprosił więc swojego syna, aby zabrał sługę i poszedł w góry odszukać zwierzęta. – Slajd 7
8
Saul i jego sługa poszukiwali zagubionych oślic, ale nie mogli ich znaleźć. Saul chciał już powrócić do domu, ale jego sługa doradził mu: „W tym akurat mieście przebywa pewien mąż Boży, szanowany człowiek. Pójdźmy do niego teraz. Może nam powie coś o drodze, w którą się wybraliśmy”. – Slajd 8
9
Kiedy wchodzili do miasta, Samuel wyszedł im naprzeciw. Był w drodze na wzgórze, gdzie miał złożyć ofiarę Bogu. – Slajd 9
10
Poprzedniego dnia Bóg powiedział do Samuela: „Jutro o tej porze przyślę do ciebie człowieka z ziemi Beniamina. Namaść go na władcę nad moim ludem Izraelem. On wybawi mój lud spod władzy Filistynów”.<br/> – Slajd 10
11
Saul spytał: „Powiedz mi, proszę, gdzie tu jest dom proroka?”. Samuel odpowiedział: „To ja jestem prorokiem. A ty ruszaj przede mną na wzgórze. Dziś będziesz ze mną na uczcie, a rano wyprawię cię i opowiem o wszystkim, co nosisz w swoim sercu. Co do oślic, które się zgubiły trzy dni temu, przestań się o nie martwić. Znalazły się! Zresztą, do kogo należy to wszystko, co jest wartościowe w Izraelu? Czy nie do ciebie i rodu twojego ojca?”. „Jestem tylko Beniaminitą, członkiem najmniejszego plemienia Izraela”, zaprotestował Saul. – Slajd 11
12
Samuel zaprosił Saula i trzydziestu innych gości na przyjęcie, a później rozmawiał z Saulem na dachu domu. – Slajd 12
13
Następnego ranka, kiedy Saul i jego sługa odchodzili z miasta, Samuel powiedział do Saula: „Powiedz słudze, aby nas wyprzedził i odszedł nieco dalej, ty zaś zatrzymaj się na chwilę, wyjawię ci wolę Bożą”. – Slajd 13
14
Kiedy byli sami, Samuel wziął naczynie z olejem i wylał go na głowę Saula, ucałował i powiedział: „Czynię to dlatego, że Pan namaścił cię na przywódcę Swego narodu”. Później Samuel powiedział Saulowi o trzech rzeczach, których doświadczy w najbliższej  przyszłości. – Slajd 14
15
Przy dębie Tabor spotka trzech mężczyzn, którzy będą w drodze do Boga, do Betel. Pozdrowią go i dadzą mu dwa chleby. W Gibei Bożej spotka grupę proroków wielbiących Boga. Jego również opanuje duch Pana, będzie z nimi prorokował i stanie się innym człowiekiem. W Selsach spotka dwóch mężczyzn, którzy powiedzą, że znalazły się oślice. – Slajd 15
16
Stało się dokładnie tak, jak zapowiedział Samuel. Kiedy w Gibei Saul spotkał grupę proroków, Duch Boży zstąpił na niego z mocą i zaczął prorokować. A ludzie pytali się: „Co się stało z synem Kisza? Czy również Saul jest prorokiem?”.<br/> – Slajd 16
17
Samuel zwołał wszystkie plemiona w jedno miejsce. Aby wyznaczyć króla, rzucano losy. Losy padły na plemię Beniamina, następnie na rodzinę Saula, a w końcu na samego Saula. Wówczas Izraelici zaczęli go szukać, lecz go nie znaleźli. Kiedy zapytali Pana, Bóg wskazał, że jest ukryty w obozie.<br/> – Slajd 17
18
Ludzie pobiegli i przyprowadzili Saula, a przewyższał on wszystkich o głowę. Samuel zawołał: „Czy widzicie człowieka, którego wybrał Pan? Nikt z całego ludu mu nie dorówna”. Ludzie zaś zawołali: „Niech żyje król!”. Samuel ogłosił prawa i obowiązki króla wszystkim zgromadzonym, a później spisał je na zwoju. Ludzie rozeszli się do swoich domów, ale nie wszyscy byli zadowoleni. Niektórzy narzekali i mówili: „Jak ten może nas uratować?”. – Slajd 18
19
Slajd 19