Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Bóg przemawia do młodego Samuela

Kiedy Bóg przemówił do Samuela po raz pierwszy, chłopiec myślał, że to Heli go woła.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Młody Samuel dorastał i służył Bogu w Przybytku. – Slajd 1
2
Każdego roku jego rodzice, Elkana i Anna, podróżowali do Szilo, aby go odwiedzić. Matka przynosiła mu wtedy nowy płaszczyk, który uszyła. Heli błogosławił Elkanie i jego żonie,  prosząc Pana, aby dał im dzieci w zamian za syna, którego Mu poświęcili. Pan Bóg dał Annie jeszcze trzech synów i dwie córki. – Slajd 2
3
Heli zestarzał się i zaczął tracić wzrok. Jego dwaj synowie, Chofni i Pinchas, byli kapłanami. Nie było w nich jednak bojaźni przed Panem ani szacunku do ojca. – Slajd 3
4
Jeśli ktoś składał Bogu ofiarę, synowie Heliego posyłali sługę z trójzębnym widelcem, aby wyłowił z naczynia ofiarnego część mięsa i zabrał je. – Slajd 4
5
W Bożych oczach ich pogarda względem ofiar była poważnym grzechem. Nadużywali również swojej pozycji i sypiali z kobietami, które służyły u wejścia do Przybytku. – Slajd 5
6
Heli ostrzegał ich: „Moi synowie, niedobre wieści krążą o was wśród ludu Bożego. Musicie zmienić swoje zachowanie. Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz gdy człowiek zawini wobec Pana, któż się za nim będzie wstawiał?”. Jednak oni nie słuchali swojego ojca. – Slajd 6
7
Tymczasem Samuel wciąż rósł, podobał się Panu i był lubiany przez ludzi. Spał on w Przybytku, niedaleko Arki Przymierza, kiedy nagle, pewnej nocy, zawołał go Pan: „Samuelu!”. – Slajd 7
8
Samuel wstał, pobiegł do Heliego i zawołał: „Jestem, wołałeś mnie”. „Nie wołałem,  wróć do siebie i śpij spokojnie”,  odpowiedział Heli. Samuel odszedł i położył się. – Slajd 8
9
Wtedy Pan znów zawołał: „Samuelu!”. – Slajd 9
10
Chłopiec ponownie wstał i poszedł do Heliego: „Jestem. Wołałeś mnie”. „Nie wołałem, mój synu, wróć do siebie i połóż się”, powiedział kapłan. – Slajd 10
11
Samuel nie wiedział, że to Bóg go woła, ponieważ Pan wcześniej do niego nie przemawiał. Wrócił zatem do łóżka, a wtedy Pan po raz trzeci zawołał go po imieniu. Samuel jeszcze raz wstał i udał się do Heliego. – Slajd 11
12
„Jestem, wołałeś mnie?”, powiedział chłopiec. Wtedy Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Pouczył więc Samuela: „Idź, połóż się! A gdy znów cię zawoła, odpowiedz: Mów, Panie, bo Twój sługa słucha”. – Slajd 12
13
A Pan przyszedł i zawołał jak poprzednio: „Samuelu! Samuelu!”. – Slajd 13
14
Chłopiec odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Wtedy Bóg powiedział: „Wkrótce sprowadzę na Izraela tak wielkie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach!  W tym dniu spełnię Heliemu wszystko, co zapowiedziałem o jego rodzie”. – Slajd 14
15
Pan Bóg kontynuował: „Donieś mu, że wkrótce osądzę jego ród raz na zawsze z powodu grzechów, którymi jego synowie obrażali Boga. On wiedział o tym, ale ich nie powstrzymał”. Samuel spał do rana, potem wstał i otworzył drzwi Przybytku. Bał się jednak wyjawić Heliemu treść widzenia. – Slajd 15
16
Heli przywołał Samuela i nalegał na niego, aby przekazał mu wszystko, co powiedział Bóg. Wtedy Samuel przekazał mu to, co usłyszał. Kapłan zaś powiedział: „On jest Panem! Niech czyni, co uzna za słuszne!”. – Slajd 16
17
W tym czasie armia filistyńska pokonała Izraelitów w walce. Wtedy wojsko izraelskie wysłało posłańców do Szilo, aby przynieśli stamtąd Arkę Przymierza. Wraz z Arką Przymierza przybyli też Chofni i Pinchas, dwaj synowie Heliego. – Slajd 17
18
Izraelici znów wyruszyli do walki z Filistynami. Zostali pokonani i zginęło w tym dniu 30 tysięcy izraelskiej piechoty. Arka Przymierza została zdobyta przez wroga, a Chofni i Pinchas, dwaj synowie Heliego, zginęli. – Slajd 18
19
Heli czekał przy drodze na wieści wojenne. W końcu przybył posłaniec, opowiedział o przegranej walce, stracie Arki Przymierza i śmierci synów Heliego. Gdy goniec wspomniał o Arce Przymierza, Heli spadł z krzesła na plecy, złamał kark i umarł. – Slajd 19
20
Jego synowa, żona Pinchasa, była w tym czasie w zaawansowanej ciąży. Gdy usłyszała wiadomość o zdobyciu Skrzyni Bożej, zaczęła rodzić. Jednak w czasie porodu umarła. Przed śmiercią nadała dziecku imię Ikabod (co oznacza: „Gdzie jest chwała?”) i powiedziała: „Odstąpiła chwała od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana”. Pan zaś nadal ukazywał się w Szilo i objawiał Samuelowi Swoją wolę.<br/> – Slajd 20
21
Slajd 21