Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Samuel i kamień w Eben-Ezer

Wzniesienie kamienia, który ma przypominać ludowi, w co wierzą.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Samuel był prorokiem w Izraelu w czasach, gdy lud odwrócił się od Boga, aby czcić bożki. – Slajd 1
2
Wcześniej, gdy Heli był arcykapłanem, jego niegodziwi synowie zabrali Arkę Przymierza z Przybytku w Szilo na pole bitwy z Filistynami w Eben-Ezer. Filistyni wygrali bitwę i zabrali Arkę na swoje terytorium. – Slajd 2
3
W każdym filistyńskim mieście, do którego zabrano Arkę, ludzie zostali dotknięci plagą wrzodów. Mieszkańcy Ekronu postanowili odesłać Arkę do Izraela na wozie ciągniętym przez dwie krowy. Krowy pociągnęły za sobą wóz z Arką do pobliskiego miasta Bet-Szemesz. – Slajd 3
4
Mieszkańcy Bet-Szemesz porąbali drewniane części wozu i ofiarowali krowy jako ofiary całopalne dla Pana. Bóg poraził jednak śmiercią 70 mieszkańców, ponieważ ośmielili się zajrzeć do Arki. – Slajd 4
5
Mieszkańcy Bet-Szemesz prosili ludzi z pobliskiego Kiriat-Jearim o zabranie Arki. – Slajd 5
6
Ci przynieśli ją do znajdującego się na wzgórzu domu Abinadaba. – Slajd 6
7
Poświęcili też Eleazara, jego syna, aby strzegł Arki. Pozostała ona tam przez następne dwadzieścia lat. – Slajd 7
8
Izraelici, pomimo ostrzeżeń proroka Samuela, nadal czcili bożki zamiast jedynego prawdziwego Boga. – Slajd 8
9
W wyniku nieposłuszeństwa Izrael znalazł się pod kontrolą Filistynów, którzy najeżdżali jego ziemię i zabierali plony. – Slajd 9
10
Ludzie więc postanowili zwrócić się do Boga i okazywać Mu posłuszeństwo. Przybyli do Samuela i żałowali za swoje grzechy. – Slajd 10
11
Samuel powiedział wtedy do wszystkich Izraelitów: „Jeśli z całego serca chcecie powrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie bożki, skierujcie serca ku Panu i służcie wyłącznie Jemu. On zaś uwolni was spod władzy Filistynów”. – Slajd 11
12
Ludzie poszli i pozbyli się swoich bożków. – Slajd 12
13
Zniszczyli posągi Baala i Aszery. – Slajd 13
14
Wtedy Samuel powiedział: „Zbierzcie się wszyscy w Mispie, a ja będę modlił się za was do Pana”. – Slajd 14
15
Lud zebrał się w Mispie, a przewodził nimi Samuel. – Slajd 15
16
W Mispie Izraelici czerpali wodę i wylewali jako ofiarę przed Panem. Pościli i wyznawali: „Zgrzeszyliśmy przeciw Panu”. – Slajd 16
17
Kiedy Filistyni usłyszeli, że Izrael zgromadził się w Mispie, przybyli tam, aby ich zaatakować. Izraelici słysząc o tym, bardzo się przestraszyli i błagali Samuela, aby nie przestawał prosić Boga o ratunek. – Slajd 17
18
Samuel wziął młodego baranka i złożył go jako ofiarę całopalną dla Pana. Modlił się do Boga w imieniu Izraela, a Pan mu odpowiedział. – Slajd 18
19
Pan zagrzmiał donośnym głosem na Filistynów, co spowodowało śród nich panikę. – Slajd 19
20
Izraelici wyruszyli z Mispy i ścigali Filistynów. – Slajd 20
21
Filistyni zostali pokonani i uciekli na swoje terytorium. – Slajd 21
22
To było wielkie zwycięstwo Izraelitów, którzy zaufali Bogu. – Slajd 22
23
Samuel zebrał zwycięski lud w miejscu, w którym przed laty została im zabrana Arka Przymierza. – Slajd 23
24
Postawił tam pamiątkowy kamień, nazwał go Eben-Ezer i powiedział: „Aż dotąd pomógł nam Pan”. Kamień był pomnikiem przypominającym o ich wierze w Boga. – Slajd 24
25
Filistyni przestali najeżdżać terytorium Izraela i zapanował pokój. – Slajd 25
26
Samuel był przywódcą Izraela przez wszystkie dni swojego życia. Co roku wędrował z Betel przez Gilgal do Mispy, aby rozstrzygać sprawy ludu zgodnie z Bożym prawem. – Slajd 26
27
Potem jednak wracał do Ramy, gdzie mieszkał. Tam sprawował sądy nad ludem. Tam też zbudował ołtarz dla Pana i oddawał Mu cześć. – Slajd 27
28
Slajd 28