Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Namaszczenie Dawida na króla

Prorok Samuel namaszcza na króla najmłodszego syna Jessego, Dawida.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy król Saul sprzeciwił się rozkazom Boga, Pan powiedział prorokowi Samuelowi, że żałuje, iż ustanowił Saula królem. – Slajd 1
2
Prorok był bardzo zasmucony tym, że Pan Bóg odrzucił Saula jako króla Izraela. Wtedy Bóg przedstawił mu swój plan na przyszłość: „Napełnij swój róg olejem i idź! Posyłam cię do Jessego w Betlejem, ponieważ jednego z jego synów wybrałem na przyszłego króla”. – Slajd 2
3
„Jak mogę to zrobić?”, zapytał Samuel. „Kiedy król Saul dowie się o tym, zabije mnie”, dodał prorok. <br/> – Slajd 3
4
Pan odpowiedział: „Weźmiesz z sobą jałówkę i powiesz, że przybyłeś, aby złożyć Panu ofiarę. Zaprosisz Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz czynić dalej. Namaścisz na króla tego, którego ci wskażę”. Samuel zrobił tak, jak mu polecił Bóg. – Slajd 4
5
W czasie składania ofiary, Samuel zobaczył Eliaba, syna Jessego i pomyślał: „Zapewne to jest ten, którego wybrał Bóg”.  Jednak Pan powiedział do niego:  „Nie zważaj na jego wygląd ani na to, że jest wysoki, bo nie jego wybrałem. Ja, Bóg patrzę inaczej niż człowiek. Człowiek zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce”. – Slajd 5
6
Później Jesse przywołał następnego syna w kolejności urodzenia, Abinadaba. Samuel jednak powiedział: „Tego również nie wybrał Pan”.<br/> – Slajd 6
7
Kiedy przyszedł kolejny syn, Szamma, Samuel powiedział: „I tego nie wybrał Bóg”. – Slajd 7
8
W ten sposób, przed Samuelem stanęło siedmiu synów Jessego. Ale prorok powiedział: „Żadnego z nich nie wybrał Pan”. – Slajd 8
9
Później Samuel zapytał Jessego: „Czy masz jeszcze jakiś synów?”.<br/> – Slajd 9
10
Jesse odpowiedział: „Pozostał jeszcze najmłodszy, Dawid, ale on wypasa owce”. „Każ mu przyjść! Nie rozpoczniemy uczty ofiarnej, dopóki nie przyjdzie”, powiedział Samuel. – Slajd 10
11
Jesse przywołał zatem Dawida. Był on przystojnym, zdrowym młodzieńcem z pięknymi oczami.  Pan Bóg  powiedział wtedy do Samuela: „To jego wybrałem, namaść go!”. – Slajd 11
12
Samuel wziął oliwę z oliwek i namaścił Dawida w obecności jego braci. Natychmiast też Duch Pana opanował Dawida i wypełniał go od tego dnia. – Slajd 12
13
W tym czasie Saula opętał zły duch i miał podły nastrój. Jego słudzy powiedzieli: „Jesse ma syna, który gra na lirze. Jest on zdolnym muzykiem i Bóg jest z nim. Niech gra tobie, kiedy opanuje cię zły duch, a ty doznasz ulgi”. – Slajd 13
14
Dawid rozpoczął swoją służbę na dworze i grał Saulowi, kiedy opanowywał go zły duch. Król bardzo go polubił i uczynił go swoim giermkiem. – Slajd 14
15
Slajd 15