Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Zagadka Samsona

Samson zadaje zagadkę gościom weselnym.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Izraelici zaczęli ponownie czynić to, co złe w oczach Pana i oddawać cześć bożkom. – Slajd 1
2
Bóg wydał ich więc w ręce Filistynów na 40 lat. Był to lud, który żył na południowym wybrzeżu. Mieściło się tam 5 głównych miast: Aszkelon, Gaza, Aszdod, Ekron i Gat. – Slajd 2
3
Niedaleko ich terytorium, w mieście Sorea, mieszkał człowiek o imieniu Manoach ze swoją żoną, która była bezpłodna. – Slajd 3
4
Pewnego dnia ukazał się jej anioł Pański i powiedział: „Wprawdzie jesteś niepłodna, jednak zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Nie pij wina ani piwa i nie jedz też nic nieczystego! Po głowie tego dziecka nigdy nie przejdzie brzytwa, ponieważ będzie od urodzenia Bożym nazyrejczykiem. On zacznie wybawiać Izraela z rąk Filistynów”. – Slajd 4
5
Kiedy kobieta powiedziała to swojemu mężowi, on modlił się: „Proszę Cię, Panie, aby człowiek Boży, którego posłałeś, znowu do nas przyszedł i pouczył nas, jak mamy postępować z chłopcem, który się urodzi”.<br/> – Slajd 5
6
Anioł Boży jeszcze raz ukazał się żonie Manoacha, gdy była na polu. Nie było z nią jednak jej męża, dlatego pobiegła, aby go sprowadzić. – Slajd 6
7
Człowiek ten zapytał: „Gdy urodzi się to dziecko, to jak mam postępować i jakie będzie jego zadanie?” Anioł powtórzył mu to, co wcześniej przekazał jego żonie. Manoach zapytał jeszcze: „Jak masz na imię?” „Po co mnie pytasz o imię? Ono jest niepojęte”, odpowiedział anioła Pana. <br/> – Slajd 7
8
Manoach wziął młode koźlę i ofiarę z pokarmów i złożył na skale Panu. – Slajd 8
9
Kiedy płomień uniósł się z ołtarza ku niebu, anioł wzniósł się w płomieniu ognia. Wtedy Manoach i jego żona upadli twarzą ku ziemi. – Slajd 9
10
Za jakiś czas urodziło się obiecane dziecko i nadano mu imię Samson. – Slajd 10
11
Chłopiec rósł, Pan go błogosławił i Duch Boży zaczął w nim działać. Jego włosy nie były obcinane, nie pił alkoholu i nie jadł pokarmów nieczystych. – Slajd 11
12
Pewnego razu Samson poszedł do Timny i spotkał tam filistyńską kobietę. Kiedy wrócił do domu, powiedział do swoich rodziców: „Spodobała mi się w Timnie pewna Filistynka. Weźcie mi ją za żonę!”. – Slajd 12
13
Jego ojciec i matka sprzeciwili się: „Czy brakuje kobiet w naszym rodzie albo w naszym ludzie, że chcesz pojąć za żonę kobietę spośród tych pogańskich Filistynów?” Samson jednak nie posłuchał swoich rodziców i domagał się zaaranżowania małżeństwa. – Slajd 13
14
W drodze do Timny Samsona zaatakował młody lew. Duch Pana zstąpił na niego i rozerwał tego lwa gołymi rękoma. Gdy po pewnym czasie Samson wrócił do Timny, aby ożenić się z tą kobietą, zboczył z drogi, bo zobaczył szczątki lwa, a w jego ciele były pszczoły i miód. Nabrał go więc do rąk i jadł. – Slajd 14
15
W Timnie Samson wyprawił przyjęcie, jak to robili wówczas młodzi ludzie. Kiedy go zobaczono w mieście, wybrano 30 filistyńskich towarzyszy, aby z nim świętowali. Samson zaś powiedział: „Pozwólcie, że zadam wam zagadkę. Jeśli rozwiążecie ją w ciągu siedmiu dni uczty weselnej, dam wam 30 lnianych ubrań i 30 świątecznych szat! Jeśli jednak nie odgadniecie, to wy mi je dacie”. Odpowiedzieli mu: „Dobrze! Zadaj swoją zagadkę, chcemy ją usłyszeć!”. Wtedy Samson powiedział: „Z tego, który pożera wyszedł pokarm, a z mocnego wyszła słodycz”. Oni jednak nie potrafili rozwiązać tej zagadki przez trzy dni. – Slajd 15
16
Czwartego dnia zwrócili się do żony Samsona: „Wyciągnij od męża rozwiązanie tej zagadki, bo jeśli nie, to spalimy ciebie i dom twojego ojca. Czy po to zaprosiliście nas na przyjęcie, aby nas ograbić?” – Slajd 16
17
Wtedy żona Samsona płacząc przyszła do niego i powiedziała: „Ty mnie nie kochasz, ale nienawidzisz! Zadałeś zagadkę moim rodakom, a mi nie wyjawiłeś jej rozwiązania”. Samson odmówił jej. Ona jednak płakała przy nim przez całe siedem dni ich uczty weselnej. Siódmego dnia Samson wyjawił jej w końcu swoją tajemnicę.  A ona przekazała rozwiązanie zagadki swoim rodakom.<br/> – Slajd 17
18
Przed zachodem słońca siódmego dnia obywatele miasta przyszli do Samsona i powiedzieli: „Co jest słodsze od miodu i co jest mocniejsze niż lew?”. A on odpowiedział: „Gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki”. – Slajd 18
19
Potem Duch Pana zstąpił na Samsona i sprawił, że ten poszedł do Aszkelonu i zabił tam trzydziestu mężczyzn. Zdarł z nich ubranie i przekazał świąteczne szaty tym, którzy rozwiązali zagadkę. – Slajd 19
20
Potem bardzo rozgniewany wrócił do domu ojca. A żona Samsona została przekazana jego towarzyszowi, który wcześniej był jego drużbą. – Slajd 20
21
Slajd 21