Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Historia Rut – część 3

Booz przyjął rolę opiekuna i odkupiciela, a potem ożenił się z Rut.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pewnego dnia Noemi, teściowa Rut, powiedziała do niej: „Moja córko, myślę, że powinnam znaleźć dla ciebie bezpieczne miejsce, w którym czułabyś się dobrze. Przyszedł mi na myśl Boaz, który jest naszym krewnym. Właśnie dzisiejszej nocy będzie przesiewał jęczmień na klepisku”. Potem Noemi objaśniła Rut, co ma dalej robić. – Slajd 1
2
Rut udała się na klepisko, gdzie pracował Booz. Zrobiła to tak, by nikt jej nie widział. – Slajd 2
3
Kiedy Booz skończył pracę, zjadł i napił się, a potem położył się na skraju stosu zboża. Wtedy Rut odkryła nieco jego nogi i również się położyła. – Slajd 3
4
Gdy w środku nocy Booz się przebudził, zobaczył leżącą przy jego nogach kobietę. Wtedy zapytał: „Kim ty jesteś?”.<br/>„Jestem Rut, twoja służąca”, odpowiedziała.  „Rozciągnij płaszcz na swą służącą, ponieważ jesteś moim wykupicielem”. <br/>Wykupicielem w Izraelu był ten, kto miał obowiązek zatroszczyć się o rodzinę w potrzebie, a Booz był krewnym Elimeleka, zmarłego męża Noemi. – Slajd 4
5
„Niech ci błogosławi Pan, moja córko, bo nie szukałaś młodych mężczyzn i w całym mieście każdy wie, że jesteś dzielną kobietą. Chociaż rzeczywiście mam względem ciebie prawo wykupu, to jednak masz krewnego jeszcze bliższego ode mnie. Tymczasem pozostań tu przez noc, a rankiem, jeśli on nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię”, powiedział Booz. Rut spała więc u jego nóg aż do świtu, a wczesnym rankiem Booz wsypał zboże dla Noemi do chusty, którą miała na sobie Rut. – Slajd 5
6
Tymczasem Booz udał się do bramy miejskiej, gdzie zawierane były umowy handlowe. Gdy zauważył przechodzącego tamtędy krewnego męża Noemi, o którym wspomniał, zawołał go. Poprosił, aby usiadł z nim przed dziesięcioma spośród starszych miasta. – Slajd 6
7
„Noemi zamierza sprzedać pole, które należało do naszego krewnego Elimeleka. Jeśli więc chcesz nabyć to pole jako jego krewny, to je kup. Jeśli jednak nie chcesz go wykupić, to powiedz mi. Chciałbym znać twoje zamiary. Bo przed tobą nie ma nikogo, kto miałby prawo je wykupić j, a po tobie jestem ja”, powiedział Booz. – Slajd 7
8
Po zastanowieniu ten krewny powiedział: „Nie mogę wykupić tego pola, nie ponosząc szkody na moim majątku. Jeśli chcesz, przejmij moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wypełnić”. – Slajd 8
9
A był w Izraelu zwyczaj, że przy wykupie lub przy zamianie, jeśli chciało się potwierdzić rozstrzygnięcie jakiejś sprawy, zdejmowało się sandał i przekazywało się  go drugiej stronie. Teraz więc bliższy krewny Elimeleka zdjął swój sandał i oddał go Boozowi. – Slajd 9
10
Wtedy Booz powiedział do starszyzny i do całego ludu: „Wy jesteście dziś świadkami, że wykupuję od Noemi wszystko, co należało do Elimeleka i jego synów – Kiliona oraz Machlona. Biorę sobie także za żonę Moabitkę Rut. I wy jesteście tego świadkami”. – Slajd 10
11
Wkrótce Boaz poślubił Rut, a Pan Bóg dał im syna. Wtedy kobiety powiedziały do Noemi: „Błogosławiony niech będzie Pan, bo nie pozostawił cię bez wykupiciela. Rut kocha cię i jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów”. Synowi Rut i Boaza nadano imię Obed. Był on ojcem Jessego, którego najmłodszy syn Dawid został królem Izraela. Z rodu Dawida pochodziła  Maria, matka Jezusa. – Slajd 11
12
Slajd 12