Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz i Morze Czerwone

Bóg przeprowadza Izraelitów przez Morze Czerwone.
Przekazany przez René Pfitzner
1
Kiedy faraon, usłyszał, że Izraelici opuścili Egipt, wtedy on i jego urzędnicy zmienili zdanie i powiedzieli: – Slajd 1
2
„Co my najlepszego zrobiliśmy, uwalniając Izraelitów ?”. – Slajd 2
3
Król przygotował swój rydwan bojowy i wojska. – Slajd 3
4
Stanął na czele 600 swoich najlepszych rydwanów oraz pozostałych wozów wojennych i puścił się w pogoń za Hebrajczykami. – Slajd 4
5
To Pan Bóg sprawił, że serce faraona było uparte i dlatego postanowił gonić Izraelitów. – Slajd 5
6
Izraelici zmierzali do Ziemi Obiecanej, ale rydwany faraona dogoniły ich, kiedy obozowali nad Morzem Czerwonym. – Slajd 6
7
Kiedy Izraelici dostrzegli goniącą ich armię... – Slajd 7
8
... byli przerażeni... – Slajd 8
9
... i zaczęli błagać Pana o pomoc. – Slajd 9
10
Zaczęli też robić wyrzuty Mojżeszowi: – Slajd 10
11
„Czy przyprowadziłeś nas tutaj, abyśmy zginęli na pustyni? Wolimy raczej być niewolnikami w Egipcie, niż umierać na pustyni”. – Slajd 11
12
„Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, abyś nas zostawił w spokoju, bo wolimy służyć Egipcjanom?”.... – Slajd 12
13
„Lepiej by nam było służyć Egipcjanom, niż zginąć na pustyni!”. – Slajd 13
14
A Mojżesz odpowiedział: „Nie bójcie się! Wytrwajcie, a zobaczycie jeszcze dziś, że Bóg was uratuje”. – Slajd 14
15
„Pan będzie walczył za was i już nigdy więcej nie zobaczycie tych Egipcjan”. – Slajd 15
16
Bóg powiedział do Mojżesza: „Dlaczego wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, by ruszyli w drogę”. – Slajd 16
17
„Ty natomiast podnieś swoją laskę, wyciągnij rękę ku morzu i rozdziel je! Synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym dnie. Sprawię, że Egipcjanie będą tak uparci, że pójdą za tobą”. – Slajd 17
18
„Będę wsławiony przez to, co uczynię faraonowi, całej jego armii, jego rydwanom i jego jeźdźcom. Egipcjanie przekonają się, że Ja jestem Panem”. – Slajd 18
19
Bóg cały czas szedł przed swym ludem w słupie obłoku, który nigdy nie znikał. Teraz słup obłoku przesunął się z przodu na koniec pochodu i znalazł się między obozem Egipcjan a obozem Izraelitów. – Slajd 19
20
Tej nocy w obozie izraelskim panowała światłość... – Slajd 20
21
... a wśród Egipcjan ciemność, tak że nie mogli się zbliżyć do Izraelitów. – Slajd 21
22
Kiedy Mojżesz skierował rękę nad morze, Pan zesłał na nie potężny wschodni wiatr. Wody rozstąpiły się i dno się osuszyło. – Slajd 22
23
Izraelici ruszyli środkiem morza, a wody stały murem po obu ich stronach. – Slajd 23
24
Kiedy Egipcjanie zaczęli ich gonić... – Slajd 24
25
... Bóg wywołał w ich obozie zamieszanie. – Slajd 25
26
Sprawił, że koła rydwanów zablokowały się i z trudem poruszali się naprzód. – Slajd 26
27
Wtedy zaczęli krzyczeć: „Uciekajmy przed Izraelem! Ich Bóg walczy po ich stronie przeciw nam, Egipcjanom”. – Slajd 27
28
Bóg tymczasem polecił Mojżeszowi: „Wyciągnij rękę nad morze”. – Slajd 28
29
„Niech fale pochłoną Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców!”. – Slajd 29
30
Już świtało, kiedy masy wód wróciły na swoje miejsce i całkowicie zatopiły wojska faraona. – Slajd 30
31
Egipcjanie próbowali uciekać, ale nikomu z nich się to nie udało. Nikt nie ocalał. – Slajd 31
32
Tego dnia, kiedy Izraelici zobaczyli ciała Egipcjan wyrzucane na brzeg… – Slajd 32
33
... wiedzieli, że to Pan ich ocalił. – Slajd 33
34
Izraelici zobaczyli ogromną moc, której Pan użył wobec Egipcjan i bali się Pana. – Slajd 34
35
Uwierzyli w Niego i zaufali Mojżeszowi. – Slajd 35
36
Slajd 36