Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wielka wiara –część 3: Izaak – Rachab

Wiara okazana przez Izaaka, Jakuba, Mojżesza, Jozuego i Rachab.
Przekazany przez René Pfitzner
1
Izaak uwierzył w to, co miało się w przyszłości wydarzyć… – Slajd 1
2
... dlatego pobłogosławił Jakuba i Ezawa. – Slajd 2
3
Później, gdy Jakub był bliski śmierci, oparł się o laskę i pokłonił się Bogu. – Slajd 3
4
Dzięki wierze Jakub pobłogosławił synów Józefa. – Slajd 4
5
Dzięki wierze umierający Józef wspomniał... – Slajd 5
6
… że Bóg obiecał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. – Slajd 6
7
Wydał więc polecenie, aby przy wychodzeniu z Egiptu zabrano jego kości. – Slajd 7
8
Ponieważ rodzice Mojżesza mieli wiarę, ukrywali go po urodzeniu przez trzy miesiące. – Slajd 8
9
Widzieli bowiem, że dziecko jest piękne, i nie przestraszyli się rozkazu króla. – Slajd 9
10
Potem, gdy Mojżesz dorósł, jego wiara sprawiła, że ​​odmówił bycia wnukiem faraona. – Slajd 10
11
Wolał raczej cierpieć razem z ludem Bożym, niż korzystać z rozkoszy grzechu – rozkoszy, która szybko się kończy. – Slajd 11
12
Uznał zniewagi znoszone dla Chrystusa za więcej warte niż wszystkie skarby Egiptu. Oczekiwał bowiem nagrody od Boga. – Slajd 12
13
Ze względu na swoją wiarę Mojżesz opuścił Egipt. – Slajd 13
14
Widząc to, co niewidzialne, stał się wytrwały. – Slajd 14
15
Nie bał się gniewu króla. – Slajd 15
16
Wiara sprawiła, że ustanowił Paschę i krwią baranka kazał pokropić drzwi. – Slajd 16
17
W ten sposób pierworodni synowie Izraela nie zostali zabici przez anioła śmierci. – Slajd 17
18
Dzięki wierze Izraelici przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. – Slajd 18
19
A gdy tego spróbowali Egipcjanie, potopili się. – Slajd 19
20
Lud Boży okazał wiarę, kiedy przez siedem dni chodził dookoła Jerycha... – Slajd 20
21
... dlatego jego mury runęły. – Slajd 21
22
Rachab była prostytutką, ale miała wiarę i przyjaźnie przyjęła zwiadowców. – Slajd 22
23
Dlatego nie zginęła razem z niewierzącymi. – Slajd 23
24
Animowany film dotyczący tego tekstu można obejrzeć lub bezpłatnie pobrać ze strony: http://www.max7.org – Slajd 24