Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wielka wiara – część 2: Abraham

Druga część opowieści o wielkich bohaterach wiary przedstawia Abrahama.
Przekazany przez René Pfitzner
1
Abraham miał wiarę i był posłuszny Bogu. – Slajd 1
2
Bóg powiedział mu, aby udał się do ziemi, która będzie należeć do niego. – Slajd 2
3
I on wyruszył, choć nie wiedział, dokąd idzie. – Slajd 3
4
Abraham miał wiarę, dlatego zamieszkał jako cudzoziemiec w Ziemi Obiecanej. – Slajd 4
5
Mieszkał tam w namiocie jak wędrowiec... – Slajd 5
6
... Podobnie jak Izaak i Jakub, którzy później otrzymali tę samą obietnicę. – Slajd 6
7
Abraham zrobił to, ponieważ… – Slajd 7
8
... oczekiwał na miasto z trwałymi fundamentami, którego architektem i budowniczym jest Bóg. – Slajd 8
9
Również Sara, choć bezpłodna, w podeszłym wieku... – Slajd 9
10
... zaszła w ciążę, bo uwierzyła Temu, który to obiecał. – Slajd 10
11
Jej mąż Abraham prawie martwy, jednak stał się przodkiem całego narodu. – Slajd 11
12
Narodu tak licznego, jak gwiazdy na niebie.... – Slajd 12
13
... lub piasek na brzegu morza. – Slajd 13
14
Każdy z tych ludzi umarł z wiarą, mimo że nie doczekali się spełnienia tych obietnic. – Slajd 14
15
Spełnienie ich zobaczyli z daleka i przywitali je z radością. Przyznali też, że na tej ziemi są jedynie gośćmi i wędrowcami. – Slajd 15
16
Kiedy ludzie mówią o sobie w ten sposób, jasne jest, że szukają swojej ojczyzny. – Slajd 16
17
Gdyby bowiem mieli na myśli kraj, z którego wyszli, to wróciliby tam. Oni jednak tęsknili do lepszej ojczyzny, tej w niebie. – Slajd 17
18
Dlatego Bóg nie wstydził się ich ani tego, że nazywali Go Bogiem. Przygotował nawet dla nich miasto. – Slajd 18
19
Abrahamowi obiecano… – Slajd 19
20
... że z jego syna Izaaka weźmie początek wielki naród. – Slajd 20
21
Ale kiedy Abraham był wystawiony na próbę, miał wiarę... – Slajd 21
22
... i był gotów złożyć w ofierze Izaaka. Był bowiem przekonany, że Bóg może wskrzeszać ludzi do życia. – Slajd 22
23
Dlatego Abraham odzyskał Izaaka, co było zapowiedzią przyszłego zmartwychwstania. – Slajd 23
24
Animowany film dotyczący tego tekstu można obejrzeć lub bezpłatnie pobrać ze strony: http://www.max7.org – Slajd 24