Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wielka wiara – część 1: Stworzenie – Noe

Pierwsza część opowieści o wielkich bohaterach wiary przedstawia Abla, Henocha i Noego.
Przekazany przez René Pfitzner
1
Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. – Slajd 1
2
To ze względu na nią w przeszłości ludzie podobali się Bogu. – Slajd 2
3
Dzięki wierze wiemy, że świat został stworzony na polecenie Boga. – Slajd 3
4
Czyli to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. – Slajd 4
5
Dzięki wierze Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain. – Slajd 5
6
Bóg przyjął jego ofiarę i w ten sposób potwierdził, że Abel jest sprawiedliwy. Chociaż Abel już nie żyje, to jego wiara wciąż do nas przemawia. – Slajd 6
7
Dzięki wierze Henoch nie doświadczył śmierci. – Slajd 7
8
Spodobał się Bogu i Bóg zabrał go do nieba. – Slajd 8
9
I nikt go nie mógł odnaleźć, bo Bóg go zabrał. Bez wiary nie można podobać się Bogu. – Slajd 9
10
Musimy uwierzyć, że On istnieje i nagradza każdego, kto Go szuka. – Slajd 10
11
Ponieważ Noe miał wiarę, został ostrzeżony przed czymś, czego nie można było jeszcze wtedy zobaczyć. – Slajd 11
12
To ostrzeżenie przyjął poważnie i zbudował arkę, aby ocalić siebie i swoją rodzinę. – Slajd 12
13
Przez wiarę wydał wyrok na innych ludzi. Stał się też dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę. – Slajd 13
14
Animowany film dotyczący tego tekstu można obejrzeć lub bezpłatnie pobrać ze strony: http://www.max7.org – Slajd 14