Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Eliasz i kapłani Baala

Eliasz wyzywa do walki fałszywych proroków Baala i Aszery.
Przekazany przez René Pfitzner
1
Król Achab i jego żona, zła królowa Izebel... – Slajd 1
2
... oddawali cześć fałszywym bożkom i sprowadzali Izraelitów na manowce. – Slajd 2
3
Kraj ogarnęła straszliwa susza. – Slajd 3
4
Na rozkaz królowej pozabijano proroków Boga. – Slajd 4
5
Rozwinął się kult Baala. – Slajd 5
6
Eliasz, prorok Boży, który się ukrywał, zażądał spotkania z królem Achabem. – Slajd 6
7
Achab udał się na spotkanie z Eliaszem. – Slajd 7
8
Kiedy król zobaczył Eliasza, zarzucił mu, że to on jest przyczyną nieszczęść w Izraelu. – Slajd 8
9
Eliasz odpowiedział: „To nie ja jestem sprawcą nieszczęść w Izraelu...” – Slajd 9
10
„... tylko ty i dom twojego ojca, bo porzuciliście przykazania Pana i zaczęliście oddawać cześć Baalowi”. – Slajd 10
11
„Poślij teraz i zbierz mi całego Izraela na górze Karmel” –  zażądał Eliasz. – Slajd 11
12
„Zgromadź tam także czterystu pięćdziesięciu proroków Baala...” – Slajd 12
13
„... i czterystu proroków Aszery”. – Slajd 13
14
Achab zebrał wszystkich. – Slajd 14
15
Następnie udali się na spotkanie z Eliaszem na górze Karmel. – Slajd 15
16
Eliasz stanął przed nimi i zapytał: „Jak długo będziecie się wahać? Jeśli Pan jest Bogiem, służcie Mu...” – Slajd 16
17
„... a jeśli Baal, to jemu służcie”. – Slajd 17
18
Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Eliasz kontynuował… – Slajd 18
19
„Tylko ja sam pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala jest zaś czterystu pięćdziesięciu”. – Slajd 19
20
„Przyprowadźcie nam dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego i poćwiartują go, położą na stosie, ale ognia niech nie podkładają”. – Slajd 20
21
„Ja też przygotuję jednego cielca, ułożę go na drewnie i nie podłożę ognia. Potem wzywajcie imienia waszego boga, a<br/>ja wezwę imienia Jahwe”. – Slajd 21
22
„Który z nich odpowie ogniem, ten właśnie jest prawdziwym Bogiem”. Lud zgodził się na tę próbę. – Slajd 22
23
Eliasz powiedział do proroków Baala: „Ponieważ jest was wielu, pierwsi wybierzcie byka i przygotujcie go, ale nie rozpalajcie ognia. Potem módlcie się o ogień”. – Slajd 23
24
Wybrali swojego byka, a potem go przygotowali. – Slajd 24
25
Przez cały ranek modlili się do Baala, prosząc go o rozpalenie ognia. – Slajd 25
26
Tańczyli wokół ołtarza i krzyczeli: „Baalu, odpowiedz nam!”. Jednak nie było odpowiedzi. – Slajd 26
27
Około południa Eliasz zaczął z nich drwić: „Wołajcie głośniej! To wprawdzie bóg, lecz może się zamyślił lub jest czymś zajęty? Może jest w podróży?”. – Slajd 27
28
„A może śpi, niech się obudzi!”. – Slajd 28
29
Prorocy wołali więc jeszcze głośniej. – Slajd 29
30
Robili sobie nacięcia na ciele nożami i włóczniami, aż krew z nich spływała. – Slajd 30
31
Minęło już południe i nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, a oni wciąż wykrzykiwali. Nie było jednak żadnej odpowiedzi. – Slajd 31
32
Eliasz wezwał lud do siebie. – Slajd 32
33
Sam zaś wziął dwanaście kamieni i odbudował zburzony ołtarz Pana. Ilość kamieni była związana z liczbą plemion Izraela. – Slajd 33
34
Potem Eliasz wokół ołtarza wykopał rów. Na ołtarzu ułożył drewno, a na nim przygotowaną ofiarę. – Slajd 34
35
Potem powiedział: „Napełnijcie cztery dzbany wodą i wylejcie ją na ofiarę całopalną oraz na drewno”. – Slajd 35
36
Kiedy to zrobili, rozkazał, aby powtórzyli to jeszcze dwa razy. W sumie więc wylali na ołtarz dwanaście dużych dzbanów wody, tak że wypełniła ona rów. – Slajd 36
37
Gdy nadeszła pora składania ofiary pokarmowej, prorok Eliasz podszedł do ołtarza i zaczął głośno się modlić: „Panie! Niech dziś wszyscy poznają, że ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja jestem twoim sługą, i że na Twój rozkaz  wszystko to wykonałem. Odpowiedz mi, Panie, aby ten lud poznał, że Ty jesteś Bogiem i że Ty właśnie chcesz sprawić, aby ich serca zwróciły się znowu do Ciebie”. – Slajd 37
38
Pan natychmiast posłał ogień. – Slajd 38
39
Ogień spalił ofiarę, drewno i kamienie. – Slajd 39
40
Wypalił ziemię i wszystko wokół ołtarza i wysuszył każdą kroplę wody w rowie. – Slajd 40
41
Gdy ludzie to zobaczyli, padli na twarz i zaczęli wołać: „Pan jest Bogiem! Pan jest Bogiem!”. – Slajd 41
42
W tym momencie Eliasz powiedział: „Schwytajcie proroków Baala. Nie pozwólcie nikomu uciec”. – Slajd 42
43
Ludzie schwytali proroków Baala, zabrali ich nad potok Kiszon i zabili. A wszystko po to, aby prorocy nie nakłaniali już ludzi do nieposłuszeństwa względem Boga. – Slajd 43
44
Slajd 44